Příprava dotačního programu kulturně-kreativních odvětví

Zastupitelstvo města Brna schválilo vyhlášení nového podpůrného dotačního programu s cílem udělení jednorázové finanční podpory (v rozmezí 30 tis. – 200 tis. Kč) projektům z oblasti podnikání a edukace v kulturně-kreativních odvětvích (dále jen KKO). Výzva bude vyhlášena pravděpodobně ještě letos v červenci, přihlášky se budou přijímat od srpna. O finalistech rozhodne v září komise složená ze zástupců města Brna a zástupců kulturně-kreativních odvětví (nežádajících aktuálně o dotaci).
Program souvisí s dalšími aktivitami a projekty města Brna k podpoře kulturně-kreativních odvětví, kterým se město cíleně věnuje od roku 2010.

Vztahuje se na aktivity realizované jak na území města Brna, tak i na území celé České republiky, ale také na aktivity brněnských subjektů KKO realizované v zahraničí.

Cíle nového dotačního programu:
Transparentní výběr projektů z oblasti KKO vhodných pro finanční podporu; podpora podnikání a systematického rozvoje KKO; podpora nových aktivit subjektů z oblasti KKO s přínosem pro širokou veřejnost; doplnění dotačního modelu MMB pro oblast kreativního podnikání; podpora mezioborových spoluprací; edukace široké veřejnosti; možnost revitalizace/oživení veřejného prostoru; propagace místních subjektů KKO na národní a mezinárodní úrovni; podpora sektoru citelně zasaženého změnami způsobenými pandemií covid-19 a zapojení místních KKO do inovačního ekosystému města, resp. České republiky.

Primárně budou podporována odvětví s důrazem na ekonomickou hodnotu, již nemusí přímo čerpat z kultury, ale zaměstnávají kreativní profesionály, kteří jsou na kulturu napojeni. Budou podporovány subjekty KKO, jejichž činnost je založena na osobité tvorbě a originalitě a přispívá do širší ekonomiky města s co největším přínosem v technologických i netechnologických inovacích. Jedná se zejména o oblasti typu:
architektura/veřejný prostor; videohry a hry; design/UX design/módní design/grafický design/produktový design/; výtvarná umění a fotografie; multimédia, informační a komunikační technologie (např. multimediální prezentace, rozšířená realita – VR); řemesla. Zaměření žadatelů může přesahovat do více odvětví KKO.

Okruh odvětví, která mohou požádat o dotaci, se bude každoročně měnit v souvislosti s aktuálními potřebami města (například řešení veřejného prostoru, reakce na pandemii covid-19) či dle potřeb samotných KKO.

Žádosti o dotaci mohou být aktuálně předkládány v těchto oblastech:
– oblast PROPAGACE – např. expo-business akce, přehlídky, odborné veletrhy včetně celé ČR a zahraničních prezentací
– oblast EDUKACE – například výstavy, odborné přednášky, sympozia, workshopy, odborné články o KKO v Brně, včetně online akcí (reakce na pandemickou situaci)
– oblast VEŘEJNÝ PROSTOR – například podpora retailu (redesign výloh), designové instalace, oživení veřejného prostranství, boj s vizuálním smogem ve veřejném prostoru
– specifické zacílení dle AKTUÁLNÍHO ZADÁNÍ MĚSTA – aktuálně jsou to reakce na epidemii covid-19; upcycling

Administrace programu:
Administrátorem dotačního programu je Odbor strategického rozvoje a spolupráce, více informací: chrastova.tereza@brno.cz nebo holecek.jan@brno.cz.