Vznikla nová mapová aplikace Cirkulární Brno

Vytvořili jsme novou mapovou aplikaci Cirkulární Brno.

Koncept cirkulární ekonomiky je v současnosti velmi diskutovaným tématem, a tato iniciativa vznikla právě proto, aby dále šířila povědomí o této oblasti.

Cirkulární ekonomika se oproti klasickému lineárnímu modelu snaží co nejdéle udržovat produkty v oběhu, prodlužovat jejich životnost a eliminovat tvorbu dalších odpadů. Aplikace obyvatelům města pomáhá chovat se při jejich nákupech udržitelněji a volit produkty a služby, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí.

Co v mapě objevíte? Místní designéry, prodejce lokálních potravin, bezobalové obchody, re-use centra, bazary, opravny, vzdělávací instituce, stanice sdílených dopravních prostředků a mnohé další. Mapa bude průběžně aktualizována a vítáme další tipy na provozovny a služby v této oblasti.