When will the children be grown-up, how will the city of Brno work? How transparent and how effective will it be to manage? What will be civil society, local communities or direct participation in decision-making?

Governance

Help us build a long-term view of how the municipal governance should work in the future.

Click the name of the value and read detailed information

Value description

Within the city of Brno and its hinterland there is a long-term consensus on the priorities of the whole area. Planning and management of the strategic and territorial development of the city is understandable, based on clearly defined needs of the city and its inhabitants, while at the same time allowing a flexible response to current development. The city has a long-term development strategy, which it fulfils by means of partial action plans and a metropolitan plan set up according to the load on the territory. A functioning interconnection of strategic and spatial planning makes it possible to systematically develop clearly defined strategic areas of the city.  Brno is perceived in the Czech Republic and abroad as a great place to build a career, to live and to stay. A city that attracts business, investment and creativity. A city perceived as the centre of a knowledge region, where gifted people, creativity, science and research prosper.

Contribution to the city

Clear strategic and spatial planning adds confidence to all partners and allows for the creation of a compact, balanced city. The clear strategy of the city and its high reputation leads to an increase in the influx of investors, artists and tourists within the city and region. The city attracts business, investment and creativity, bringing the city an increased interest in housing and accommodation, study and careers, and leads to further development of services and infrastructure. Thanks to flexible planning, Brno can flexibly respond to the growing attractiveness of the city (prevents price fluctuations such as in housing, enables to maintain affordable prices of services while being resistant to climate change, energy extremes, etc.)

Current status

54%

Future status

86%

Garant

Jakub Rybář

Petr Kunc is an authorized engineer in civil engineering. Owner of two design studios. At present, he is a vice-mayor in Brno-Židenice, with tasks in the sphere of spatial planning, transport and environment. Strategic brand management is guaranteed by  Jana Janulíková, who profiles herself  as a specialist in marketing of culture, art, creative industries and destination. She deals mainly with management, marketing communications, project management and human resources management. She is an external marketing teacher at the HF JAMU in Brno. For nearly ten years she worked at the National Theatre Brno. She is one of the founders of the Travelling Opera Association. Since April 2015, she has been director of the TIC Brno.

goalindicatorunitactual valuefuture valueterritorial projection
primární Ensure consensus regarding long-term direction of the city and the metropolitan area (plan efficiently on the basis of a long-term strategy implemented by the city and its companies, and land-use planning documentation respected across the whole metropolitan area)

Sociological survey – agreement on the statement „Brno is developing harmoniously in the area of construction“

coefficient

2.3 (2017)

1

Approved Brno 2050 Strategy with an up-to-date action plan

number

0

1

Approved valid metropolitan plan

number

0

1

Sociological survey – agreement on the statement „People can find good agreement with each other in Brno„

coefficient

2.28 (2017)

1

Is there something wrong? Write us.

write a comment

Citizens' comments on the proposed value


Radim Janík

7 September 2017
Value description
„Působit na angažovanost obyvatel…“ Pro dosažení tohoto cíle je nutné adekvátně plánovací procesy zabezpečit – především po stránce personální. V případě procesu Komunitního plánování sociálních služeb tomu tak v Brně dlouhodobě není. Obdobně platí i pro další stanovený cíl „Usilovat u obyvatel o spokojenost s možnostmi …“.
Garant reaction
Děkujeme za Vaši praktickou poznámku, personální náročnosti participace jsme si vědomi a budeme se jí věnovat při formulování konkrétních opatření a prvního akčního plánu do roku 2020. Rádi vyjdeme z Vašich praktických zkušeností při Komunitním plánování sociálních služeb.

Robert Keprt

21 September 2017
Value description
Mívám pocit, že jedinou vizí, kterou město má, je vize peněz. Kdo maže, ten jede. Ať už jde o dotace, nebo soukromé investice. V Kohoutovicích nedávno postavili nový Lídl. Na jedné straně je příjemné, že se zvýšila nabídka služeb, ale na druhé straně této stavbě nepředcházela, pokud vím, žádná diskuse s veřejností o tom, co v městské části opravdu potřebujeme a bez čeho se dokážeme obejít. Prostory pro kulturu tu nejsou vůbec (jen pobočka Knihovny Jiřího Mahena, kterou před lety vystěhovali do náhradních prostor, aby Albert mohl rozšířit provozovnu), z vyhlídkové kavárny Grand Prix jsou kanceláře, kam se veřejnost nedostane, místní výtvarní umělci nemají vystavovat kde, koncerty lze pořádat jen pod širým nebem. Jedno z posledních zastavěných míst zmizelo. Novou stavbu hned tak bourat nikdo nebude. Obávám se, že podobné to je nejen v Kohoutovicích.
Garant reaction
Děkujeme za komentář. Přístup města bychom chtěli do budoucna zlepšit právě s pomocí sdílené vize a systematičtější participace obyvatel.