25 September 2018 8:00

#brno2050

Sál zastupitelstva města Brna, Dominikánské náměstí 1