Brno ocenilo 25 nejlepších vědců

Šek na 300 000 Kč formálně převzali od vedení města finalisté 10. ročníku soutěže Brno Ph.D. Talent jako potvrzení svých úspěchů ve vědě. Ze 130 přihlášek bylo vybráno 25 studentů prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. Soutěžní projekty i samotné uchazeče hodnotili špičkoví vědci převážně ze zahraničí, ale i z České republiky. Slavnostní předání se uskutečnilo v úterý 8. června v Rytířském sále Nové radnice za přítomnosti zástupců města Brna, organizace JCMM, univerzit a výzkumných institucí.

Vybraní studenti si rozdělí na stipendiích v nadcházejících třech letech téměř devět milionů korun na vědecké projekty, které jsou úzce navázány na jižní Moravu a konkrétně na Brno. Program od svého vzniku podpořil už více než 200 kvalitních vědeckých týmů, řadě mladých vědců významně pomohl v začátku profesní kariéry a přispěl k výzkumným aktivitám, které přesahují region Brna a jižní Moravy. Projekt Brno Ph.D. Talent je velmi úspěšný i díky setrvalé podpoře, kterou tomuto programu poskytuje město Brno, kam přichází řada zahraničních doktorandů, kteří zde často zůstávají a napomáhají tak rozvoji výzkumu v našem regionu.

„Obor biochemie a molekulární biologie jsem si vybral, protože mě fascinuje složitost všech interakcí uvnitř buněk i mezi buňkami. Navíc, díky svému Ph.D. tématu mám možnost zkoumat vzácné genetické onemocnění,” říká jeden z doktorandů Roberto Pivato, který se věnuje v Ph.D. studiu biochemii a molekulární biologii.

„Můj projekt je kombinací základního i translačního výzkumu a v budoucnu by mohl přispět k lepšímu pochopení agresivity nádorů a zároveň ke zlepšení léčby dětských pacientů se sarkomy,” říká Lucie Curylová.

Výzkum kostní tkáně a osídlování kostních štěpů buňkami pacienta s následnou implantací do jeho těla má za cíl projekt Michaela Killingera.

Podobných revolučních výzkumných témat najdeme v pracích stipendistů celou řadu.

Unikátní soutěž motivuje talentované mladé vědce k doktorskému studiu, pomáhá utvářet významné vědecké osobnosti a podporuje vědeckou komunitu místních excelentních výzkumníků. Dotaci ve výši 9 300 000 Kč poskytuje město Brno, projekt je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje a jeho realizaci zajišťuje JCMM.

Více informací v tiskové zprávě.