ContactZodpovědná osoba


Jaroslav Kacer
Náměstek primátora pro oblast Smart city
kacer.jaroslav@brno.cz, 542 172 322


Další kontaktní osoby


STRATEGIE PRO BRNO 2050
Martina Pacasová
Manažer strategie města
pacasova.martina@brno.cz, 542 172 320


ANALÝZY A DATA
Jan Zvara
Vedoucí oddělení dat, analýz a evaluací
zvara.jan@brno.cz, 542 172 204


STRATEGIE A KONCEPCE
Jan Holeček
Vedoucí oddělení strategického plánování
holecek.jan@brno.cz, 542 172 215


MĚSTSKÝ EKOSYSTÉM, GARANTI A AMBASADOŘI
Jakub Rybář
Vedoucí oddělení spolupráce a rozvoje
rybar.jakub@brno.cz, 542 172 274


MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
Jaroslav Petrák
Manažer strategického marketingu
petrak.jaroslav@brno.cz, 542 172 305


Address

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785, ID datové schránky: a7kbrrn