Akční plán Strategie #brno2050 – Budoucnost města postupně získává jasnější obrysy

Systematický rozvoj města s jasnou představou o jeho budoucnosti. O to usiluje strategický dokument „Vize města Brna v roce 2050“ i navazující plán města Brna na příštích 10 let. Díky oběma dokumentům, které vznikaly za přispění expertů i samotných Brňanů, získává vize rozvoje města konkrétnější tvar. Aktualizovanou “Vizi 2050” schválilo brněnské zastupitelstvo v září 2020, v březnu letošního roku pak vedení města odsouhlasilo také “Plán 2030”.

Od dubna do listopadu 2021 se utvářel seznam konkrétních projektů, které se v následujících letech začnou v ulicích Brna postupně zhmotňovat. V červnu se sešly všechny pracovní skupiny na společném setkání v prostorách brněnské hvězdárny, v říjnu pak každá z pěti skupin samostatně v tržnici na Zelném trhu. Díky těmto pracovním setkáním a následnému zadání projektů ze strany jejich nositelů vám nyní můžeme představit elektronickou databázi, která aktuálně eviduje zhruba 250 projektů. Jejich nositeli jsou nejen město či jeho společnosti a příspěvkové organizace, ale také řada dalších partnerů, kteří svými nápady a aktivitami přispějí k dosažení společně stanovených cílů rozvoje města Brna. Na seznamu jsou projekty velké svým významem pro město a jeho obyvatele, ale i menší inovativní projekty, které mohou prostřednictvím pilotního ověření nových nástrojů, služeb či postupů přinést důležité změny do budoucna. Na některých z nich se už pracuje, jiné se postupně formují a jejich realizace začne co nevidět.

Jednotlivé návrhy nyní projdou posouzením ze strany odborných garantů a členů výkonného výboru strategie. Výsledný seznam projektů – akční plán PROJEKTY 2021+ – bude projednávat politická reprezentace města v prvním čtvrtletí roku 2022. První výběr projektů a statistiky k nim si ale můžete prohlédnout už teď zde.