25.11.2019 18:00

Přednášky: Kvalita ovzduší v Brně a vůbec

Hvězdárna a planetárium Brno

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna ve spolupráci se svými odbornými partnery a příspěvkovou organizací Hvězdárna a planetárium Brno pořádá blok tří osvětových přednáškových akcí tematicky zaměřených na problematiku kvality ovzduší. 


Akce se budou konat ve dnech 18.11., 19.11. a 25.11.2019 v prostorách Hvězdárny a planetária Brno, Kraví hora 2, 602 00 Brno. 


Začátek je vždy v 18:00 hod a vstup na akce je zdarma.


Srdečně zveme širokou veřejnost.