30.8.2019 16:00

Výstava "Klima se mění. Změň se i ty!"

URBAN CENTRUM BRNO, Mečová 5

Téma klimatické změny je jedním ze stěžejních témat strategie #brno2050, proto jsme rádi, že Vás můžeme pozvat na výstavu zabývající se právě touto problematikou. 

Výstava představuje srozumitelnou a názornou formou základní fakta o dopadech globální změny klimatu, jejich souvislostech, příčinách a možnostech, jak na tyto změny reagovat, zejména v podobě razantního snižování emisí skleníkových plynů.

Proč žijeme ve „skleníku“? Jaký je vliv člověka na klimatický systém Země a co říkají scénáře vývoje klimatu? Jaké má a bude mít změna klimatu dopady ve světě a v ČR? Jaké aktivity pro ochranu klimatu probíhají ve světě a co můžeme udělat my sami pro omezení dopadů těchto změn? Všemi uvedenými otázkami se výstava zabývá a složitý fenomén klimatické změny přibližuje skrze různé informační grafiky a obrazové výstupy.

Výstava bude zahájena 6.8. v 9:00 besedou tří přednášejících:

  • Michal Žák, Česká televize: Změna klimatu a rok 2019
  • Jaroslav Rožnovský, ČHMÚ: Brno a dopady změny klimatu
  • Daniel Tichý, CI2: Média a klimatická změna

Vernisáž proběhne rovněž 6.8. od 16:00.

Výstavu můžete navštěvovat do 30.8.2019 v URBAN CENTRU.

Pořádá CI2 a Odbor životního prostředí.

Budeme se těšit!