12.1.2019 18:00

Výstava: Jedeme v tom spolu - Plán mobility Brno

5.12.2018–12.1.2019 Urban centrum, ul.Mečová 5

Seznamte se s „Plánem mobility“ -  strategickým dokumentem města, zaměřeným na pohyb lidí i zboží. Brno klade důraz na podporu veřejné dopravy, cyklodopravy a pěší chůze, s cílem přispět ke zlepšení kvality života ve městě.  Na hledání optimálního řešení a hodnocení výsledků navržených opatření se podíleli zástupci odborné i laické veřejnosti.  Jedeme v tom společně.

Město s udržitelnou mobilitou zároveň patří mezi důležité hodnoty Strategie #brno2050. Plán mobility a navržená opatření přispějí k naplnění dlouhodobé vize rozvoje města do roku 2050.  

Výstava bude probíhat od 5.12.2018 do 12.1.2019 v Urban centru.

Otevírací doba Urban centra: pondělí–pátek 10.00 –12.00  13.00 –18.00

Děkujeme za váš zájem o město Brno a jeho změny k lepšímu a těšíme se na vaši návštěvu.