10.5.2024 10:00

Výstava: Objevené vodní chrámy

URBAN CENTRUM BRNO, Mečová 5

21. 3. – 10. 5. 2024

Až do roku 1913 byly Masarykova čtvrť a přilehlé oblasti zásobovány pitnou vodou ze tří netradičních podzemních vodojemů. Nyní Brno tuto ojedinělou památku zpřístupňuje veřejnosti. Rozlehlý labyrint chodeb vyrostl v Brně na přelomu 19. a 20. století. Unikátní technická stavba, která zásobovala vodou významnou část Brna, připomíná velkorysý podzemní chrám. Tři vodojemy na Žlutém kopci a jejich bezprostřední okolí se dočkaly výrazných úprav. Koncem března 2024 bude areál slavnostně otevřen a tato neobvyklá technická a historická památka se natrvalo otevře všem milovníkům neobvyklých zážitků.

Areál vodojemů na Žlutém kopci se stal i tématem pro výstavu, kterou představí veřejnosti brněnské Urban centrum. Návštěvníci mohou projít celou historií brněnských vodojemů od jejich prvopočátků až po současnost a mají možnost nahlédnout i do zákulisí dalších brněnských nádrží z pozdějších let v jiných lokalitách města. Ale co nabízí výstava především – kouzlo podzemního labyrintu prostřednictvím úchvatných fotografií autorů výstavy.

Při příležitosti výstavy je také připraven soubor přednášek Aleše Svobody, znalce brněnského podzemí, a Libora Teplého, autora fotografií unikátní architektury. Seznam přednášek je uveden v sekci Události.

Přednášky se konají na Staré radnici v primátorských salóncích a vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutné si místo včas zarezervovat na webu urbancentrum.brno.cz.