2.10.2020 10:00

Výstava I Zaměřeno na bydlení

3. 9. - 2. 10. 2020

Jak zajistit dostupné bydlení? Jaký je bytový fond města? Jaké jsou názory a požadavky Brňanů na bydlení?
Další letošní výstava v Urban centru pokračuje aktuálním tématem, a to se zaměřením na dostupné městské bydlení. Výstava přináší krátký průřez historií bydlení v Brně, pohled na realizace a připravované projekty města v oblasti bydlení i aktuální výsledky sociologického výzkumu Bydlení v Brně.
Z důvodu preventivních opatření v souvislosti s šířením koronaviru bychom Vás požádali o ochrannou roušku, kterou v případě překročení maximálního povoleného počtu účastníků bude nutno použít.
Na září byl ve spolupráci s Bytovým odborem MMB doprovodný program výstavy. Můžete se zúčastnit prohlídek bytových domů, které město právě dokončilo či dokončuje.
14. září v 16 h: Prohlídka areálu bytových domů Vojtova
21. září v 16 h: Prohlídka bytových domů Valchařská 14 a 15
Pozor: omezená kapacita, nutná registrace na tel.: 778 520 752 nebo na e-mailu: urbancentrum@brno.cz.
Výstavu lze navštívit v Urban centru na ulici Mečová 5.
Více informací na: https://urbancentrum.brno.cz/