Město otevřené v oblasti dat

hodnota fotka

Popis hodnoty

Otevřená data jsou v roce 2050 obnovitelným palivem digitální ekonomiky, jehož těžba mě­sto nestojí takřka nic. Brno dává k dispozici všechna data, která má, s výjimkou situací, kdy musí chránit soukromí, které má před otevřeností přednost. Uvědomuje si, že bez kon­textu může být nesnadné otevřená data interpretovat, proto zveřejňuje nejen surová data, ale i je­jich popis, včetně popisu základních souvislostí, které mezi jednotlivými datovými sadami panují.

Přínos městu

Díky datům mohou občané, firmy a jejich zákazníci i město a jeho úředníci činit infor­mo­vanější rozhodnutí. Tím, že dá město Brno data volně k dispozici veřejnosti i firmám, podpoří rozvoj neziskových i komerčních služeb a aplikací, které usnadní život všem ve městě. Brno ale nezapomíná ani na roli otevřených dat ve výzkumu a vývoji, jejichž podpora je pro město klíčová. Zejména strojové učení a rozvoj umělé inteligence může město v krátkém časovém horizontu posunout dál, než si nyní lze představit.

Garant

Jiří Ulip

Jiří Ulip je překladatel. Jako člen Pirátské strany působil na pozici radního města Brna pro infor­matiku a otevřenost radnice. Absolvoval anglistiku na Filozofické fakultě Masarykovy uni­verzity v Brně, poté se věnoval překladatelství. Od roku 2006 pracuje ve firmě Moravia IT, a. s., na různých pozicích (projektový manažer, architekt zákaznických řešení, manažer no­vých technologií). Kromě manželky, práce a počítačových her jsou jeho oblíbenou činností datové transformace.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Tvorba otevřených dat je součástí všech datových procesů města i městských firem. Veškerá data jsou katalogizována, otevřená data pak i zveřejňována.

Město, každá jeho složka i každá jím zřizovaná, vlastněná či spoluvastněná, organizace se řídí směrnicí popisující publikaci otevřených dat

%

0

100

celé město

Kolik procent z datových sad, které by bylo možno zveřejnit, je zveřejněno?

%

4

100

celé město

Kolik procent datových sad je prolinkováno alespoň k jedné další datové sadě?

%

0

>90

celé město

Aplikace a služby, jež město a jeho společnosti vyvíjí nebo nechávají vyvíjet, svá data poskytují jako Open Data. Pokud je aplikace či služba konzumentem dat a tato data existují jako Open Data, pak tohoto zdroje využívá.

%

3

>80

celé město

Kolik procent z celkového počtu existujících datových sad (včetně neotevřených) je zaneseno v katalogu? Je zjevné, kdo datovou sadu vlastní, kdo je zodpovědný za její (ne)zveřejnění a v jaké fázi procesu zveřejnění datová sada je?

%

0

100

celé město

další Aplikace a služby postavené nad otevřenými daty

Podíl uživatelů aplikace/služby v dané cílové skupině (podle typu aplikace/služby vztaženo k počtu obyvatel, lidí zdržující se v Brně, uživatelům MHD, počtu turistů, ...)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

80

celé město

Portál popisující všechny služby a aplikace využívající otevřená data města s odkazy na použité datové sady. Autoři mají možnost registrovat své služby a aplikace (prolinkování s tržišti aplikací). Uživatelé mají možnost hodnotit.

slovní popis / slovní ohodnocení: ano/ne

ne

ano

celé město

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Kateřina Žůrková

7.9.2017
Popis hodnoty
Hodnota neobsahuje podmínku aplikování i na městských částech, kde primárně občané hledají místní a i celobrněnské informace, a kterí nyní nereflektují web města vůbec. Tedy navrhuji rozšíření hodnoty na město a jeho městské části.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš podnět, v textu to sice není uvedeno explicitně, ale srozumitelná a vstřícná komunikace by se měla týkat města jako celku - tj. jak magistrátu, tak městských částí. Detailněji se tomu určitě budeme věnovat v průběhu přípravy konkrétních opatření pro kratší časový horizont vč. prvního akčního plánu do roku 2020. Např. aktivity pro úpravu a zpřehlednění webu magistrátu jsou již v běhu a mohli bychom je navrhnout i městským částem.

Ondřej Profant

7.9.2017
Popis hodnoty
je to dobré. Jen pár připomínek: V indikátorech bych přidal \"počet rozšířených datových sad\", jelikož po chvíli budete mít hodně sad, ale bude chtít zlepšovat jejich kvalitu. Neměli by mít indikátory váhu? Obecně bych více zdůraznil princip, že město samo má otevřená data používat. Např. že nesmí vzniknout mob. aplikace, která využívá něco jiného než otevřená data apod.
Reakce garanta
Děkuji! Rozšíření datových sad je nyní v indikátoru pro linked data. Také byl přidán nový indikátor pro využívání a poskytování otevřených dat ve služnách a aplikacích města.

Honza Boček

7.9.2017
Popis hodnoty
Čau, je to pěkný, do roku 2050 třeba něco bude. Jen si nejsem jistej těmi KPIs, např. \\\"Počet nových datových sad ročně\\\" s cílem 2k. Hádám, že \\\"nové\\\" v tomhle případě znamená kontraintuitivně \\\"publikované\\\", ne \\\"poprvé publikované\\\". Obecně mi přijde zbytečný a neudržitelný snažit se produkci každý rok zvyšovat, viz kapitalismus atd. 🙂
Reakce garanta
Dobrá připomínka. Většinu indikátorů jsme přeměnili z absolutních čísel na procenta. A bez ohledu na režim jsme se striktně drželi jednoduchého pravidla, že 100 % je maximum :).

Honza Pobořil

7.9.2017
Popis hodnoty
hodilo by se tam mít odkaz na seznam současných i budoucích sad, kde bude i status atd.
Reakce garanta
Souhlas, máme v plánu to zveřejnit v rámci akčního plánu, který bude brzy™.

Michal Jukl

7.9.2017
Popis hodnoty
Myslím, že je nereálné aby cca 100 zaběhnutých městských organizací vyprodukovalo: - ročně každá 20 ks NOVÝCH datasetů (v současné době nejsou schopni z nuly poskytnout alespoň 5 ks datasetů), - 6 aplikací ročně (každý 2 měsíce 1 novou; každá organizace by musela mít speciální oddělení, které by se o to staralo => velká finanční zátěž), - a o vědeckých pracech už nemluvně (můj laický odhad a to si myslím, že dost optimistický je 10 ročně a to by se zase o to musel někdo intenzivně snažit). Reálnější bude dle mého, naplánovat cílový stav v roce 2050, s tím že do určité doby bude progresivní nárůst a po naplnění se stav bude růst velmi pomalu a spíše nastane doba, kdy některé datasety vyhoří/zaniknou a nahradí je trochu jiné. Hodně bude také záležet na legislativě, v současné době mi připadá, že pánům v Bruselu neví co dělá pravá a levá ruka, viz příklad: Opendata a GDPR
Reakce garanta
Uznávám, že jsme se prvním nástřelu cílů rozmáchli přespříliš. Díky tomuto i dalším komentářům ve stejném duchu jsme indikátory z absolutních čísel předělali na procenta, čímž jsme se poměrně elegantně vyhnuli nutnosti leštění křišťálové koule. Co se změn v legislativně týče, tak ano, to může se situací zamíchat výrazně (na GDPR se \\\"\\\"těšíme\\\"\\\" asi všichni).

Milena Háková

7.9.2017
Popis hodnoty
Připomínky mám určitě, jen nevím, jestli by se mně vešly do max. 500 znaků J, takže je napíši do emailu. Počet nových datových sad ročně číslo/rok 30 2000 Počet 2000 nových datových sad mně připadá jako hodně nereálné číslo. I vzhledem k tomu, jaké máme teď problémy nové datasety získávat. Navíc již zveřejňované datasety se budou periodicky opakovat dokola, nové budou přibývat jen těžko. Většina příspěvkovek a akciovek by musela přibrat ještě nějakou další činnost, aby vznikly nové datové sady. Počet uživatelů aplikace/služby v dané cílové skupině (podle typu aplikace/služby vztaženo k počtu obyvatel, lidí zdržující se v Brně, uživatelům MHD, počtu turistů, ...) % 80 80% uživatelů mně přijde také moc. Důchodci a děti asi moc využívat aplikace nebudou (i když kdo ví J). Dle výsledků jsem viděla, že brno stárne a rodí se málo dětí. Počet odborných/vědeckých pracích založených na brněnských otevřených datech/rok číslo/rok 0 200 Toto mně přijde také jako přemrštěné. 200 prací za rok? Tolik snad není ani zájemců o OD ve školách J Dalo nám celkem práci, než jsme sehnali někoho, kdo se v Brně zabývá OD. Nakonec jsme sehnali Dominiku. Počet nových/výrazně upravených aplikací a služeb využívajích městská otevřená data / rok. číslo/rok 4 600 Nápodobně. 600 nových app za rok mně přijde moc. Určitě už nějaké app budou hotové, nebude potřeba aby přibývalo 600 nových ročně.
Reakce garanta
Děkuji za výborné podněty. Procenta uživatelů u aplikace jsou myšlena z potenciální cílové skupiny, takže tam ten cíl je podle mne reálný. Co se týče cílových čísel pro počty prací a datesetů, uznávám, že jsme přestřelili. Rozhodli jsme se, že většinu indikátorů pracujících s absolutními čísly předěláme na procenta. Tam, kde to nebylo možné jsme cíle výrazně snížili.

Ladislav Nešněra

7.9.2017
Popis hodnoty
přimlouvám se za příslib transparentní proces uvolňování dat a vyřizování žádostí (viz. dobře známý Redmine) stejně tak diskuze k datasetům (snažím se o Discourse, ale neboť mi to ještě nejelo, jak bych rád, tak to v případě úspěchu protlačím jako součást CKANu O:-)) zdůraznil bych senzorická data/IoT. Bude toho čím dál víc a nezastupitelně kolega navrhuje, aby vzniklo na neutrální (městké/krajské) půdě rozhraní pro výměnu dat, které by např. zajistilo, že si firmy při sdílení dat nepolezou na moc nízkou úroveň (např. dynamické charakteristiky senzorů) u dejme tomu parkovacích domů umožní předání dat aplikaci, ale ne už konkurenčnímu parkovišti. Tak by se řidič dověděl kde je volno, konkurence už ne, jak moc volno bylo by fajn lidi učit obracet se na primární data. Což tam zahrnut, že jednou měsíčně článek typu JB datová žurnalistika, ať už tištěné (Metropolitan) nebo web. (V novinách by se upozorňovalo na bonusový obsah/hračky na web.)
Reakce garanta
Celý proces určitě transparentní chceme. Zanesl jsem to do indikátorů. Možnost diskuse je určitě fajn, ale pro strategický plán je to příliš malá drobnost. Parkoviště jsou dobrý nápad, ale do obecné OD strategie je to moc podrobné, takže jsem to navrhl jako indikátor týmu, který má na starosti dopravu. Vzdělávání a popularizace je výborný bod - přidel jsem to do akčního plánu.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Ještě asi tak přede dvěma lety na většině státních hradů a zámků platil zákaz focení. Někde bylo celoročně možno fotit za příplatek ke vstupnému, jinde bylo možno si připlatit za focení při výjimečných akcích jednou - dvakrát ročně, někde platil absolutní zákaz focení. Potřebu zdůvodnit tento zákaz stát neměl. Přestože v téže době se v Rakousku smělo fotit skoro všude. Představa, že kdo fotí, krade, se ale nezakládala na pravdě. Poté, co stát focení ve všech státních hradech a zámcích dovolil a zdarma, počet krádeží nevzrostl. Takže celý ten dlouholetý zákaz byl zbytečný. V brněnských kostelech se dodnes obvykle fotit nesmí. Skončí fotostředověk i v církevní architektuře? Nebo bude římskokatolická církev i nadále každého fotografa považovat za zloděje? I v Brně? Pokud by se zavedly symbolické poplatky (třeba 10 Kč za kostel do kostelní kasičky), tak je většina lidí zaplatí ráda i bez kontroly.
Reakce garanta
Děkujeme za podnět, při vhodné příležitosti jej předáme dále zástupcům církve.