Zastupitelstvo MMB vzalo na vědomí Plán na 10 let

Zastupitelstvo města Brna na svém jednání 25/9 vzalo na vědomí Plán na 10 let.