Výsledky Takové chci Brno

V aplikaci Takové chci Brno jste si zjednodušeně vyzkoušeli, jak byste se o tom, co je pro městě důležité, rozhodovali vy.

Aplikace byla ve dvou verzích. Pro děti a dospělé.

Jak jste vybírali? Podívejte se, jaké by mělo být Brno v roce 2050 podle vás.

Děti

hrát si na počítači 16% 84% hrát na hřišti venku
víc fontán a vodotrysků 92% 8% víc betonu
kina a divadla 44% 56% hřiště a sportoviště
vyšší město 48% 52% širší město
parkoviště 12% 88% park
víc aut 22% 78% víc šalin
víc škol 82% 18% víc továren
rychlovlak 65% 35% letadlo
víc úředníků 27% 73% všechno on-line z obyváku
hrát si s ostatními 80% 20% vyhrát

Dospělí

Ulice jako veřejný prostor 71% 29% Ulice určené pro parkování aut
Individuální přístup, více úředníků 20% 80% Elektronická správa
Nábřeží pro relax 87% 13% Nábřeží pro dopravu
Uzavřené zahrádkářské kolonie 10% 90% Veřejně dostupná zeleň
Větší podpora sportu 47% 53% Větší podpora kultury
Rozrůstání města do šířky za současné hranice 46% 54% Zahušťování města a růst do výšky
Podporovat brněnské letiště 36% 64% Budovat vysokorychlostní železnice / hyperloop
Vědeckovýzkumná centra a hi-tech společnosti 89% 11% Logistická centra, továrny
Větší využití obnovitelných zdrojů 86% 14% Spolehnout se na tradiční zdroje
Více akcí a zábavy ve městě 49% 51% Klidné město v zeleni