Výsledky pocitové mapy Brna a jeho čtvrtí

Už podruhé jsme se obrátili na Brňany, aby nám pomohli vytvořit pocitovou mapu města. Letos s prosbou, aby se podrobněji zaměřili nejen na centrum, ale i na další části města. Místa, kde žijí nebo kde to mají rádi – prostě taková, která znají nejlépe.

Co jsme tentokrát zjišťovali?

  • Kde se vám to líbí a chcete toto místo zachovat tak, jak je
  • Kde se vám to nelíbí a chcete toto místo změnit
  • Kde je podle vás centrum vaší čtvrti, kde by to mělo žít
  • Kde se má vaše čtvrť dál rozvíjet
  • Kde vám něco chybí

Kolik lidí se zapojilo?

On-line i na našem stánku v ulicích města a na festivali Re:publika jsme od Vás získali přes 3 tisíce podnětů ke konkrétním místům po celém Brně. On-line účastníků bylo přes 780, na živo se zapojilo přes 500 dalších Brňanů.

Moc děkujeme všem.

Kde najdete výsledky?

Nejčastěji zmiňovaná místa a vybrané komentáře Brňanů si můžete prohlédnout online v aplikaci na data-portálu města Brna.

Co se bude dít dál?

Podněty Brňanů od nás nyní dostanou k dispozici zástupci vedení města i jednotlivých městských částí a budou mj. soužit jako podklad pro přípravu projektů do akčního plánu strategie #brno2050 do roku 2020.