Vyhledávací studie nalezla nové brownfieldy i minibrownfieldy

Komplexní informace o území města jsou pro strategické plánování zcela nezbytné. Proto náš odbor v uplynulém roce dokončil pasportizaci dříve zmapovaných lokalit brownfieldů. Poslední částí, která pro získání kompletních údajů o území Brna scházela, byla studie zaměřená na vyhledání nově vzniklých ploch brownfieldů.

Naposledy se obdobné zkoumání uskutečnilo v roce 2016 ještě před zrušením brownfieldového oddělení, které tyto lokality pravidelně mapovalo. Z toho důvodu se náš odbor, jenž problematiku brownfieldů v minulosti převzal, rozhodl podobnou studii opět provést a zjistit tak aktuální stav území ve městě. Studie skončila na začátku prosince a netradičně zahrnovala nejen mapování běžných brownfieldů, ale také tzv. minibrownfieldů, což jsou menší nevyužité plochy, proluky, zanedbaná veřejná prostranství apod. Zkoumání minibrownfieldů probíhalo na území širšího centra města.

Díky vyhledávací studii evidujeme na území Brna 7 nových brownfieldů a na vymezené ploše širšího centra města 27 minibrownfieldů. Všechna nová území naleznete již brzy v aplikaci „Brownfields“ datového portálu města Brna.

pozn.: Brownfield je pro účely naší databáze definován jako nemovitá věc (pozemek nebo stavba, areál), která má nedostatečné využití, je zanedbaná a může být i kontaminovaná. Jedná se o území velikosti min. 0,5 ha s plošným využitím méně než 30 %.