Hodnota: Čisté město
Primární cíl: Zvýšit čistotu ulic a veřejných prostranství
Dílčí cíl A
Snížit produkci komunálního odpadu, odstranit skládkování a jeho důsledky
Priorita A1
Snížit produkci směsného komunálního odpadu
 • A1.1 Zavádět propagační a motivační kampaně v rámci města
Priorita A2
Optimalizovat počet průjezdů svozové techniky a zábor prostranství
 • A2.1 Zavést monitoring zaplnění nádob s odpady
 • A2. 2 Optimalizovat četnost a trasy svozu odpadu
 • A2.3 Zavádět moderní druhy nádob na odpad
Dílčí cíl B
Zvýšit podíl tříděného odpadu a míry jeho recyklace
Priorita B1
Zavést door to door svoz papíru, plastu a bioodpadu ve vhodných zástavbách
 • B1.1 Analyzovat město z pohledu lokalit, kde je vhodné zavádět door to door systém
 • B1.2 Rozšířit počet možných svážených druhů odpadu systémem door to door (elektro, sklo, plech, textil…)
Priorita B2
Zavést zařízení pro automatizované dotřiďování odpadů
 • B2.1 Stanovit potenciál zájmového území
 • B2.2 Vybrat vhodné moderní technologie
 • B2.3 Vystavět zařízení (dotříďovací linka) spolupracujícího se ZEVO SAKO Brno
Dílčí cíl C
Podpořit růst efektivity energetického využití odpadu pro výrobu tepla
Priorita C1
Optimalizovat logistiku odpadů do ZEVO SAKO Brno
 • C1.1 Zavést Just-in-time zásobování ZEVO SAKO Brno odpadem
 • C1.2 Prosazovat důsledně ekologickou logistiku (preference železniční dopravy nad silniční)
Priorita C2
Energeticko-materiálově využít kal z ČOV Modřice
 • C2.1 Instalovat technologie pro využití ČOV kalu do ZEVO SAKO Brno
 • C2.2 Dle potřeby zavést 3. stupeň čištění v ČOV
Připomínky
Milan Dufka
19. 6. 2018
S odpadem je to přesně naopak než s čímkoliv jiným. Odpad totiž nikdo nechce, tudíž za něj ani nikdo nechce platit. Poplatek za odpad musí být tak vysoký, aby pokryl likvidaci veškerého odpadu. Pokud se občan zaslouží o efektivnější likvidaci, ať je mu dána sleva z poplatku. V opačném případě, pokud občan musí zaplatit za zlikvidování odpadu individuálně, tak ve většině případů selže a vytvoří buď černou skládku nebo se jej zbaví jinak (např. hodí nebezpečný odpad do tříděného odpadu a tím napáchá ještě větší škodu).
Monika Belastova
25. 6. 2018
Uvitala bych snahu nahrazovat mobilni kontejneru na odpad podzemnimi, ktere jsou estetictejsi a take funkcni.
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Bez připomínek
Lenka Malá
27. 6. 2018
Dílčí cíl B - recyklace odpadu. V Brně celkově chybí koše, dost často v obytných zónách s rodinnými domky. Například na cestě od zastávky Komárov až po koleje MU se nachází asi dva pidi koše hned u zastávky a další je až zase u kolejí. Cestou tak nemá člověk žádnou možnost někam něco vyhodit, což se často stává. Dále by to pak chtělo přidat koše do středu Brna. S tím množstvím lidí, co se tam pohybuje, jsou to nedostačující, zejména při koná nějakých akcí. Co mi tam ještě dost chybí, tak je koš na plasty. Kdyby se tam postavil aspoň jeden na Svoboďák, tak by to bylo lepší jak nic.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Co do čistoty města, bylo by nasnadě, aby zejména lokalitu kolem nádraží, myší díry, Zvonařky atd. hlídali strážníci MP. Nevěděl jsem, že železniční doprava jezdí jen tak ze vzduchu, aby tak byla \"ekologičtější\" než silniční. Opět naznačím spotřební mamon, který kromě nehospodárného nakládání se zbožím souvisí i s nesmyslným převážením surovin po republice/Evropě. Pokud se nepodporují, naopak sabotují, domácí producenti (myšleno drobní), kteří by např. na Zelný trh svých pár bedýnek s kedlubnami dovezli třeba i na rikši, ale dotují nadnárodní řetězce, souvisí s tím i zatížení silnic a ovzduší kamiony.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Chybí dílčí cíl a priority, které zajistí naplnění primárního cíle: Zvýšit čistotu ulic a veřejných prostranství. Optimalizovat pravidelnost a kvalitu (způsob) údržby veřejných prostranství.