29.11.2017 0:00

Jednání tematické pracovní skupiny ZDROJE

Brno

Ve středu 29.11. 2017 bude poprvé jednat pracovní skupina ZDROJE

Hodnoty spadající do gesce pracovní skupiny

  • Město efektivně hospodařící s vodou
  • Energeticky šetrné, nezávislé a odolné město
  • Soběstačné cirkulární město
  • Čisté město
  • Bezpečné město