22.11.2017 0:00

Jednání tematické pracovní skupiny SPRÁVA

Brno

Ve středu 22.11. 2017 bude poprvé jednat pracovní skupina SPRÁVA

Hodnoty spadající do gesce pracovní skupiny

- Sdílená vize a dobré jméno města
- Fungující Brněnská metropolitní oblast
- Město otevřené v oblasti dat
- Efektivně fungující elektronizovaná správa
- Participativní správa
- Globálně dostupné město

Ve středu 22.11. 2017 bude poprvé jednat pracovní skupina SPRÁVA

Hodnoty spadající do gesce pracovní skupiny
- Sdílená vize a dobré jméno města
- Fungující Brněnská metropolitní oblast
- Město otevřené v oblasti dat
- Efektivně fungující elektronizovaná správa
- Participativní správa
- Globálně dostupné město