21.11.2017 0:00

Jednání tematické pracovní skupiny PROSTŘEDÍ

Brno

V úterý 21.11. 2017 bude poprvé jednat pracovní skupina PROSTŘEDÍ 

Hodnoty spadající do gesce pracovní skupiny

- Město s dostupným bydlením
- Kompaktní a vyvážené město
- Architektonická tvář
- Příroda ve městě
- Město s efektivní a udržitelnou mobilitou
- Zdravé životní prostředí

V úterý 21.11.2017 bude poprvé jednat pracovní skupina PROSTŘEDÍ

Hodnoty spadající do gesce pracovní skupiny
- Město s dostupným bydlením
- Kompaktní a vyvážené město
- Architektonická tvář
- Příroda ve městě
- Město s efektivní a udržitelnou mobilitou
- Zdravé životní prostředí