14.10.2022 10:00

Výstava: Dostupné bydlení v Brně (6. 9. – 14. 10. 2022)

URBAN CENTRUM BRNO, Mečová 5

6. 9. – 14. 10. 2022

Problematika dostupnosti bydlení je v poslední době závažnější, než byla kdy předtím. Dnes se touto otázkou musí vážně zabývat každé město či obec. Město Brno se v rámci svých možností snaží vytvářet bytovou politiku, kterou chce neutěšenou situaci s dostupností bydlení řešit. Staví a rekonstruuje nemovitosti, aby navýšilo počet startovacích a sociálních bytů, dostupného seniorského bydlení i pečovatelských domů. Nově přichází s pilotním projektem dostupného družstevního bydlení, který je jedním z hlavních nástrojů o zásadní zlepšení dostupnosti bydlení v Brně.

Prostřednictvím 25 projektů vám v Urban centru představíme ucelený obraz toho, jak se s tak nesnadným úkolem daří vypořádat městu Brnu.