Studenti soutěže MUNISS městu navrhli řešení pro nevyužívanou lokalitu v Líšni, MUNISS+ řeší další témata

Plánování rozvoje města je často během na dlouhou trať s mnoha překážkami. Řešení je mnohdy složité, týkající se množství zainteresovaných aktérů, zatížené nerealizovanými či nepopulárními návrhy z minulosti. Často však nejlepší nápady přichází z neobvyklých stran a Magistrát města Brna již od roku 2011 motivuje studenty místních univerzit k zapojení do rozvoje města.

V soutěži studentských inovací MUNISS nalézají studenti z multioborových týmů sestavených napříč univerzitami ta nejlepší řešení témat zadaných městem. Takto již soutěž pomohla s návrhem budoucí chytré čtvrti Špitálka, s využitím velkokapacitních městských bytů, rozvojem městské identity Brno iD či revitalizací brownfieldů v širším centru města. V deseti ročnících soutěže se zapojilo přes 800 studentů ve více než 120 studentských týmech s desítkami prací.

Letošní ročník se věnoval návrhu revitalizace nevyužívané plochy v Líšni v blízkosti areálu společnosti Zetor. Cílem soutěžních prací bylo nalézt způsob využití a budoucí podobu 100hektarové lokality „za Zetorem“, aktuálně využívané pro zemědělství, s ohledem na potřeby moderního města. Atraktivní poloha lokality mezi hustě zastavěnými brněnskými městskými částmi Židenice a Líšeň a v blízkosti národní přírodní památky Stránská skála slibuje silný rozvojový potenciál.

Na práci vítězného týmu GrínTeaM si odborná komise cenila vysoké kvality a preciznosti návrhu, který se opíral o výborně zpracované analýzy i o aktuální metodiky a příklady z praxe. Návrh kalkuluje s tím, že území pojme 11 až 13 000 obyvatel a bude využito pro služby, bydlení, občanskou vybavenost, maloobchod a také kancelářské prostory. Celým projektem prostupuje koncept města krátkých vzdáleností a motivace k omezení automobilové dopravy. Nechybí ani chytrá řešení a prvky pracující s adaptací měst na klimatickou změnu. Studenti se setkali s pozitivní odezvou také od vedení města Brna a prezentovali vítězný návrh na virtuálním hlavním pódiu veletrhu URBIS SMART CITY FAIR v červnu 2021.

Zajímavým doplňkem soutěže je program MUNISS+, ve kterém absolventi předchozích ročníků pokračují ve své spolupráci s městem. Letos pracují s ideovým návrhem urbanisticko-architektonického řešení městské a krajinné zeleně lokality Červený kopec, navrhují marketingovou kampaň pro Brněnskou metropolitní oblast i chytrá řešení pro území nové městské čtvrti Špitálka.

 

 

 

Čtyřčlenný tým studentek krajinářské architektury z Mendelovy univerzity zpracoval v rámci tématu MUNISS+ ideový návrh urbanisticko-architektonického řešení městské a krajinné zeleně v lokalitě Červený kopec.

Řešená plocha je cca 17 ha, svou velikostí tak celá lokalita dosahuje téměř rozlohy parku Lužánky. Příprava ideového návrhu probíhala i ve spolupráci se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny, která je správcem národní přírodní památky Červený kopec, nedílné součásti této lokality. Studentský návrh zohledňuje její přírodní i historická specifika, jedinečné výhledy na město i budoucí využití okolních pozemků pro výstavbu bydlení. Tento ideový návrh se může stát odrazovým můstkem pro další úvahy a jednání o lepším zpřístupnění a využití této lokality pro širokou veřejnost, ale i její budoucí obyvatele.

Návrh vypracovaly Sofya Issakova, Johana Kratochvilová, Zuzana Ottová a Kristýna Tesková.

Další ročník MUNISS začne s návratem studentů do kampusů vysokých škol v září 2021.

http://muniss.cz