Až budou děti velké, jak bude město Brno fungovat? Jak transparentně a jak efektivně se bude hospodařit? Jaká bude občanská společnost, místní komunity nebo přímá participace na rozhodování?

Městská správa

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak by městská správa měla v budoucnu fungovat.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Otevřená data jsou v roce 2050 obnovitelným palivem digitální ekonomiky, jehož těžba mě­sto nestojí takřka nic. Brno dává k dispozici všechna data, která má, s výjimkou situací, kdy musí chránit soukromí, které má před otevřeností přednost. Uvědomuje si, že bez kon­textu může být nesnadné otevřená data interpretovat, proto zveřejňuje nejen surová data, ale i je­jich popis, včetně popisu základních souvislostí, které mezi jednotlivými datovými sadami panují.

Přínos

Díky datům mohou občané, firmy a jejich zákazníci i město a jeho úředníci činit infor­mo­vanější rozhodnutí. Tím, že dá město Brno data volně k dispozici veřejnosti i firmám, podpoří rozvoj neziskových i komerčních služeb a aplikací, které usnadní život všem ve městě. Brno ale nezapomíná ani na roli otevřených dat ve výzkumu a vývoji, jejichž podpora je pro město klíčová. Zejména strojové učení a rozvoj umělé inteligence může město v krátkém časovém horizontu posunout dál, než si nyní lze představit.

Současný stav

10%

Budoucí stav

80%

Brno je v otevírání dat na samém počátku. Do budoucna se ale chce mnohem více otevřít. Otevřenost v oblasti dat podporuje rozvoj města, kde mohou být data využita pro nejrůznější aplikace a také přispívají k vyšší transparentnosti úřadu.

Garant

Jiří Ulip

Jiří Ulip je překladatel. Jako člen Pirátské strany působil na pozici radního města Brna pro infor­matiku a otevřenost radnice. Absolvoval anglistiku na Filozofické fakultě Masarykovy uni­verzity v Brně, poté se věnoval překladatelství. Od roku 2006 pracuje ve firmě Moravia IT, a. s., na různých pozicích (projektový manažer, architekt zákaznických řešení, manažer no­vých technologií). Kromě manželky, práce a počítačových her jsou jeho oblíbenou činností datové transformace.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Tvorba otevřených dat je součástí všech datových procesů města i městských firem. Veškerá data jsou katalogizována, otevřená data pak i zveřejňována.

Kolik procent datových sad je prolinkováno alespoň k jedné další datové sadě?

%

0

>90

celé město

Aplikace a služby, jež město a jeho společnosti vyvíjí nebo nechávají vyvíjet, svá data poskytují jako Open Data. Pokud je aplikace či služba konzumentem dat a tato data existují jako Open Data, pak tohoto zdroje využívá.

%

3

>80

celé město

Kolik procent z celkového počtu existujících datových sad (včetně neotevřených) je zaneseno v katalogu? Je zjevné, kdo datovou sadu vlastní, kdo je zodpovědný za její (ne)zveřejnění a v jaké fázi procesu zveřejnění datová sada je?

%

0

100

celé město

Město, každá jeho složka i každá jím zřizovaná, vlastněná či spoluvastněná, organizace se řídí směrnicí popisující publikaci otevřených dat

%

0

100

celé město

Kolik procent z datových sad, které by bylo možno zveřejnit, je zveřejněno?

%

4

100

celé město

další Aplikace a služby postavené nad otevřenými daty

Podíl uživatelů aplikace/služby v dané cílové skupině (podle typu aplikace/služby vztaženo k počtu obyvatel, lidí zdržující se v Brně, uživatelům MHD, počtu turistů, ...)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

80

celé město

Portál popisující všechny služby a aplikace využívající otevřená data města s odkazy na použité datové sady. Autoři mají možnost registrovat své služby a aplikace (prolinkování s tržišti aplikací). Uživatelé mají možnost hodnotit.

slovní popis / slovní ohodnocení: ano/ne

ne

ano

celé město