Resources

Globally accessible city

hodnota fotka

Value description

A globally accessible city is well connected with the surrounding world via high-quality, high-capacity and reliable transport and communication infrastructure. The term "global" refers to the need to connect Brno with the metropolises located in (Central) European and global space (such as Prague, Vienna, Bratislava, Munich, Berlin, etc.) and also includes a reference to hierarchically superior transport and communication routes (such as air routes, motorways, high-speed lines, global data networks, etc.).

Contribution to the city

Good accessibility of the city and its metropolitan region is important for an efficient and reliable functioning of all components of its life, especially for the metropolitan economy, scientific structures, and for all other socio-economic activities, as it allows maintaining and developing the necessary contacts. Its expression is the easy reach of the city and its surroundings for all people arriving here or departing from here (residents, commuters, investors, entrepreneurs, tourists, scientists and others).

Garant

Daniel Seidenglanz

Lecturer at the Geographical Institute of the Faculty of Science, Masaryk University in Brno. In his pedagogical and research activities, he deals mainly with the themes of geography of transport, focusing on the topic of daily mobility and its importance in the time-space routines of inhabitants, as well as on railway, road and air transport issues.

GOALINDICATORUNITACTUAL VALUEFUTURE VALUETERRITORIAL PROJECTION
primary Ensure high-quality, high-capacity and reliable transport and communication links between Brno and (Central) European and world metropolises, both in passenger and freight transport, as well as in the field of information flows.

Road transport - time accessibility to neighbouring Central European centres (Prague, Vienna, Bratislava, Budapest, Warsaw, Berlin) by car on newly opened motorways and other hierarchically superior roads

minutes

Prague (120), Vienna (100), Bratislava (80), Budapest (190), Warsaw (400), Berlin (360), Munich (360)

Prague (120), Vienna (80), Bratislava (80), Budapest (180), Warsaw (330), Berlin(330), Munich (330)

Road transport on hierarchically superior roads increases the accessibility of Brno and its whole metropolitan area

Air transport - number of destinations accessible from Brno by scheduled direct flights in a normal week, of which hub airports of network carriers

number, destinations in total (of which hub airports)

3(1)

20(6)

air transport increases the accessibility of Brno and its whole metropolitan area

Railway transport - time accessibility to neighbouring Central European centres (Prague, Vienna, Bratislava, Budapest, Warsaw, Berlina Munich) by train on newly opened corridor or high-speed lines

minutes

Prague (150), Vienna (90), Bratislava (90), Budapest (250), Warsaw (420), Berlin(440), Munich (400)

Prague (60), Vienna (45), Bratislava (45), Budapest (120), Warsaw (150), Berlin(180), Munich (150)

Railway transport on high-speed lines increases the accessibility of Brno and its whole metropolitan area

Openness of the city to new, gradually emerging innovations in transport and communication technologies

text (cannot be quantified)

as needed, discussions with investors, negotiations with responsible national and European stakeholders, preliminary agreements

as needed, discussions with investors, negotiations with responsible national and European stakeholders, preliminary agreements

possible new transport and communication technologies creases the accessibility of Brno and its whole metropolitan area

Communication and data infrastructures - data capacity of networks connecting Brno to international and global networks

byte

Communication and data infrastructure increases the accessibility of Brno and its whole metropolitan area

other Ensure high-quality, high-capacity and reliable operation of transport terminals that allow the entry of global passenger and freight traffic and information flows into the area of the city and the metropolitan region of Brno.

An airport well connected to related systems of urban and suburban passenger and freight transport

text

not yet

yes

surroundings of the airport Brno-Tuřany, city of Brno and its whole metropolitan area

Functioning modern railway junction well connected to the internal structure of the city and related urban and suburban passenger and freight transport systems

text

not yet

yes

surroundings of the main railway station and also other rail terminals, city of Brno and its whole metropolitan area

System of P&R catchment parking lots allowing for a smooth transition from long-distance passenger car traffic to the city transport system (parking capacity); interconnection of terminals for road freight transport with terminals of other modes of transport (intermodality)

text, number

not yet functioning as a system (only one P&R parking lot is in operation, with a capacity of 177 places)

yes, 20 000 parking places

surroundings of the P&R catchment parking lots and also freight terminals, city of Brno and its whole metropolitan area

Citizens' comments on the proposed value


Stanislav Panschab

04th July 2017
Value description
K tomuto tématu je nutné, aby veškerá hromadná doprava směřovala k jednomu výchozímu cíli. To znamená, že veškerá mezinárodní i vnitrostátní železniční doprava (zejména osobní), regionální autobusová doprava a veškerá městská hromadná doprava (tramvaje, trolejbusy a autobusy) vycházela z jednoho centrálního místa s mnoha přestupy na jakýkoliv zmíněný dopravní prostředek.K tomu musí přispět moderní, bezpečná a hlavně rychlá doprava.
Garant reaction
Důležitost provázanosti dálkové dopravy, která je primárně řešena v hodnotě \"Globálně dostupné město\", se systémy regionální a městské dopravy je v obecné podobě zmíněna v cíli \"Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé fungování dopravních terminálů, které umožňují vstup globálních dopravních a informačních toků do prostoru města a metropolitního regionu\", viz konkrétní formulace tří dílčích indikátorů v jeho rámci.
Contribution to the city
Zrychlení přesunu a přestupu cestujících na jednom místě při zkapacitnění moderní dopravy.

Georgi Kolev

20th July 2017
Goals
As far as I know the highways are being budgeted by the state goverment and not by the city. On that matter - I do not see how the goal about interconnecting with the world can be accomplished. That\\\\\\\'s not up to Brno and its citizens only. Just a small example - the the highway to Prague - have you seen it ever without blocked parts? And btw - 120 minutes by car to Prague? Really? When, which year? Just look at the map to see on how many places there are road constructions.
Garant reaction
You are absolutely right, the decision process on hierarchically higher transport infrastructures such as highways or high speed railways is primarily on national government and not on Brno. However, the goal to be effectively connected to their networks is of a vital importance for Brno and it is suitable to include it within its strategical aims. 120 minutes from Brno to Prague by car - this figure is based on the results of route planners such as google maps or mapy.cz. This figure is valid of course for the periods of common intesity of traffic, i.e. traffic without congestions.

Georgi Kolev

20th July 2017
Goals
Connecting the city to the world - communicaitons and entworking. Great idea. Best would be to set up free wi-fi access within the whole city, or at least \\\"Zone 100\\\". I don\\\\\\\'t want to comment the fact the Czech Repblic has the most expensive mobile interent connection in whole EU...
Garant reaction
Thank you for your comment and proposal, the given indicator should be, however, formulated in a more general way.

Pavel Bártek

23rd July 2017
Value description
Regionálně dostupné město prostřednictvím rychlé, kvalitní hromadné a na individuální dopravě nezávislé komunikační infrastruktury (dráhy) po vzoru vídeňské příměstské dopravy S-bahn.
Garant reaction
Váš komentář představuje konkrétní nástroj, jehož prostřednictvím mohou být obecněji formulované cíle strategie naplněny, tedy uvedeny v budoucnu v život. Domnívám se, že současná podoba hodnoty \"Globálně dostupné město\" není v rozporu s vaším návrhem, a tudíž ji není nutné upravovat. Váš návrh je navíc na rozhraní mezi hodnotami \"Globálně dostupné město\" a \"Město s efektivní a udržitelnou mobilitou\".
Contribution to the city
Snížení individuální dopravy obyvatel dojíždějících do Brna z hustě osídleného jihu, zvýšení dostupnosti pracovních sil pro společnosti v Brně.
Goals
Zajištění rychlého kapacitního spojení hromadné dopravy s obytnými aglomeracemi na jihu směr Vídeň po trase Modřice-Syrovice-Bratčice-Medlov-Malešovice-Pohořelice a dále směr Mikulov.
Indicators
Časová dostupnost hromadnou dopravou z jižní hranice Moravy/Rakouska (Mikulov) do 30 minut.
Units
minuty
Actual values
Brno-Mikulov 84 minut
Future values
Brno-Mikulov včetně sběru dráhou přes Pohořelice 30 minut.
Territorial projection
Příměstská elektrifikovaná rychlodráha zvyšuje dostupnost Brna i celé jeho metropolitní oblasti.

Luboš Čejka

01st August 2017
Value description
Dobrý den, uvítal bych, kdyby koncepce dopravy byla stavěna s ohledem, že pro dopravu na krátké a středně dlouhé trasy budou v budoucnu více využívány samoříditelná auta na úkor železniční dopravy. Plánované uvolnění D2 pro samoříditelná auta je skvělý začátek do kterého by bylo dobré zapojit instituce a firmy. Pokud se tomu udělá PR u odborné veřejnosti, může to nalákat zahraniční vývojářské firmy. Jsem přesvědčen, že toto je budoucnost.
Garant reaction
Váš komentář představuje konkrétní nástroj, jehož prostřednictvím mohou být obecněji formulované cíle strategie naplněny, tedy uvedeny v budoucnu v život. Domnívám se, že zvláště současná podoba indikátoru \"Otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovacím dopravních a komunikačních technologií\" je vhodným rámcem zahrnujícím i váš návrh.
Contribution to the city
Zatraktivnění města - technologický lídr samoříditelných aut Zefektivnění dopravy i času ztráveným cestováním

Qwert qwert

08th September 2017
Value description
Zakaz vjezdu do centra mesta ohraniceny Husovou, Kolistem, Hlavni nadrazi. Vyjimka pro zasobovani a sluzby. Zrusit parkovaci mista na verejnych mistech a misto toho postavit parkovaci domy a podzemni garaze. Na mistech,kde dochazi ke kolonam, vytvorit vyhrazeny pruh pro MHD (v soucasne dobe napriklad Tomkovo namesti az Stara osada ). V celem meste nastavit takove podminky, ze prakticky znemozni individualni dopravu v sirsim centru a autem tak do mesta pojedou jen Ti, kteri skutecne jinou moznost nemaji. V polich kolem mesta stavet misto hypermarketu odstavna parkoviste s bezplatnou dopravou do centra. Parkovaci plochy nesmi byt ze souvisle betonove plochy, ktera odvadi destovou vodu do kanalu, ale z tvarnic umoznujici rust travy, aby se voda mohla vsakovat.
Garant reaction
Díky za připomínku. Ta ovšem svou podstatou směřuje spíše k hodnotě „Město s efektivní a udržitelnou mobilitou“, která se spíše zaměřuje na dopravu uvnitř města, zatímco v rámci hodnoty „Globálně dostupné město“ jde spíše o vnější dostupnost Brna a jeho metropolitního regionu. V rámci této hodnoty je problematika přechodu z dálkové silniční dopravy na dopravu místní řešena návrhem systému záchytných parkovišť (pod něž spadají i parkovací domy či podzemní garáže), která by zároveň měla být dobře zapojena do systému MHD.

Tomas Hudec

17th September 2017
Value description
Dobrý den, myslím si, že nový železniční uzel by měl být jednoznačným primárním cílem. Město jej může výrazně ovlivnit. Pro životní prostředí je vlak lepší než letadlo/letadlo či auto/dálnice. Ať bude v jakékoli poloze, asi úplně jinak se plánuje trať i pro partnery města (stát, kraj, SŽDC apod.), když cílové nádraží již stojí...
Garant reaction
Díky za připomínku. Souhlasím s vámi, fungující moderní železniční uzel je naprosto klíčovým prvkem pro dobré fungování celého systému dálkové, příměstské i městské dopravy. Domnívám se, že jeho bezpodmínečná potřebnost je v rámci hodnoty vyjádřena dostatečným způsobem.

Robert Keprt

21st September 2017
Value description
Úvodní obrázek na této stránce je pěkný, ale aby nezůstalo jen u něho. Do hlavního města jedné sousední země - Slezska, to jest do Vratislavi (Wrocław) se jinak než vlastním autem nedostanete. Z Brna tam nic nejede, není ani kde přestoupit, v Ostravě a Olomouci je situace stejná.
Garant reaction
Díky za připomínku, souhlasím s vámi. Město Vratislav, a spolu s ním i Krakov, je veřejnou dopravou (vlakem) z Brna dostupné opravdu velmi špatně. Protože ovšem jde zároveň o významná středoevropská centra, byla jmenovitě doplněna do příslušných indikátorů v rámci popisované hodnoty, tedy do indikátorů „Silniční doprava – …“ a „Železniční doprava – …“.