When our children have their own families, how will it be with the city's resources? How will technical infrastructure work, how will energy and mobility work? Will we really be able to make the most of our potential?

Resources

Help us build a long-term view of how to work with the resources of our city.

Click the name of the value and read detailed information

Value description

The Status of a city - a safe whole with clear rules to ensure elementary safety for citizens and visitors in public, their homes, during their leisure time and social activities. Clear lines between prevention, awareness and citizens' participation in ensuring safety in the city in all its aspects. Understanding and observing the competencies of professional security forces of the state and the city. In the repressive component of security  focus on law enforcement.

Contribution to the city

The city, aware of its characteristics, will jointly create environment for a feeling of security (in all aspects), which is a significant measure in today's security developments in the world. The city with a confirmed low level of threat to the elementary values and needs of citizens and institutions is perceived in a broader context as a "good address", creating thus secondary conditions for the development of ecological activities and a functional social unit.

Current status

59%

Future status

79%

Garant

Martin Menšík

Professionally deals with security specializing in the fight against terrorism and extremism. Now in the commercial sector he conducts lecturing activities on the theme of crisis management and emergency situations in schools, offices and other institutions. He is a Brno native and patriot.

goalindicatorunitactual valuefuture valueterritorial projection
primární Reduce crime and minimize the number of incidents that threaten safety and health

A decreasing number of incidents of all kinds (fire, accidents, improved access to health care and crime reduction)

year-on-year development

11,285 offences, 153,419 minor offences

City center, excluded localities, adjacent cadasters

další Work with young people including prevention of bullying – qualified work with children and adolescents

Number of students who went through preventive education programmes at primary and secondary schools

conducted activities - number

not available

Whole city, established institutions

další Prevent the emergence of "NO-GO" zones in the city

Disappearing of non-emerging risk localities

number of risk localities

not available

City center, excluded localities, adjacent cadasters

další Preparedness for crisis situations in case of natural and other events (prevention and preparedness – e.g. flood barriers, training for crisis situations)

The speed of response of the components of the integrated rescue system; informed and responsible public

conducted activities - number

not available

Whole city, established institutions

Is there something wrong? Write us.

write a comment

Citizens' comments on the proposed value


Stanislav Panschab

4 July 2017
Value description
V souvislosti s tímto tématem je třeba zmínit i příliv migrantů, ohrožujících celistvost naší republiky. Zásadou musí být, že v žádném případě se naši občané nebudou řídit ničím jiným, než zákony této země a to stejné musíme požadovat i od případných imigrantů.
Garant reaction
Autor připomínky byl dne 9.8.2017 kontaktován garantem na uvedený mail. Odpověď na připomínku byla taková, že nelze budovat a plánovat pro jednotlivá města v rámci republiky individuální podmínky, nicméně lze případným rizikům plynoucím z předpokládané migrace předcházet opatřeními jako je například eliminace \"no-go\" zón, soustředění potencionálně rizikových skupin lidí v centrech měst atd.

Petr Oháňka

12 July 2017
Value description
Prosím o zohlednění problematiky požární bezpečnosti města, funkčnosti a podpory profesionálních a dobrovolných hasičů působících v Brně.
Garant reaction
Autor připomínky byl dne 9.8.2017 kontaktován garantem na uvedený mail. Garant je s přispěvatelem ve spojení a připomínka bude zohledněna v rámci priorit segmentu.
Contribution to the city
Zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města Brna.

Jan Váňa

29 July 2017
Value description
Policie číhající na přechodech není otázka bezpečnosti.
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, předáme jej městské policii.
Contribution to the city
Všude ve světě (namátkou Norsko, Německo, Londýn) je zvykem, že jsou chodci považováni za osoby zodpovědné za své chování. Pokud je prázdná silnice a chodec přejde na červenou, nikoho by ani nenapadlo ho pokutovat. V Brně je standardem nejen nasolit za takové překročení přechodu 500, ale dokonce nastražit policii, aby na podobné lidi číhala. Tohle mi připomíná spíš normalizační mentalitu než občanskou důvěru. Nevybavuju si jednou kauzu, kde by dopravní nehodu způsobil chodec přecházející na červ
Garant reaction
Jistě lze souhlasit s tím, že pocit bezpečnosti ve městě není lepší díky přítomnosti policie na přechodech. Nicméně v případě frekventovaných přechodů je patrný neustálý nárůst kolizních situací s účastí chodců nerespektujících světelná znamení. Dlouhodobá pozitivní aktivita v oblasti prevence ze strany MP a PČR se právě v těchto lokalitách ukázala jako nefunkční a proto je v některých případech postupováno formou represe. Chodec je za své jednání v provozu odpovědný, stejně jako řidič, který je za takové přestupky rovněž pokutován a to daleko citelněji. Pro funkční a bezpečnější město pro všechny jeho obyvatele je východiskem respektování pravidel na všech stranách. Pokud tomu takto bude - není důvod pro přítomnost policie např. na přechodech.

Soňa Hrušková

13 September 2017
Value description
Dobrý den, v rámci zlepšení bezpečnosti by bylo vhodné řešit i stále aktuální situaci centralizace nepřizpůsobivých v těsné blízkosti centra města. Doposud mi zůstává záhadou, proč je v takto problémových lokalitách, kterou Brno-střed potažmo Brno-Zábrdovice zajisté jsou, zvýšený výskyt zastaváren a ubytoven. Stejně jako nerozumím tomu, proč se toleruje prostituce v těchto ulicích, konkrétně ulice Plynárenská a okolí. To nemluvím o bezdomovcích, kteří zde jsou na denním pořádku a chátrajících městských budovách. V žádném jiném českém ani zahraničním městě jsem se nesetkala s tím, že by těm, kteří do státního/městského rozpočtu ničím nepřispívají, věnovala města svoje centra, která mají být nejvíce reprezentativní a turisticky atraktivní lokalitou. Děkuji za vyjádření.
Garant reaction
Děkujeme za Váš podnět. Budeme se jeho obsahu věnovat v rámci této hodnoty. Existence sociálně problémových lokalit v rámci města Brna (centrum a blízké okolí) je dlouholetým problémem větších měst v ČR již celá desetiletí. Naše města nejsou oproti světovým metropolím natolik rozsáhlá a proto jsou tyto lokality tzv. na ráně. Provoz zastaváren, ubytoven je regulován ustanoveními Zákona č.455/1991 Sb (Živnostenský zákon) a na něj navazujícími místními úpravami. Tyto však nemohou mít z logiky věci vyšší účinnost než zákon sám. Lze souhlasit s tím, že existence takových provozoven v problémové lokalitě je rizikovým faktorem. Řešením je úprava legislativy v širokém spektru spadajícím do oblasti bezpečnosti města. Máme na mysli oblast pravomocí orgánů města, živnostenských úřadů, MP a PČR. Není cílem města obehnat betonovými ploty - nebylo by to hezké, ale stanovit jasná a bezvýhradná pravidla. Domnívám se, že např.v oblasti řešení problému heren se městu Brnu v republikovém měřítku daří velmi dobře. Je to jeden z markantů, že řešení jsou možná.