When our children have their own families, how will it be with the city's resources? How will technical infrastructure work, how will energy and mobility work? Will we really be able to make the most of our potential?

Resources

Help us build a long-term view of how to work with the resources of our city.

Click the name of the value and read detailed information

Value description

Brno is a city with sustainable mobility. High quality, reliable and environmentally friendly public transport is the main system chosen by residents of the city and its surroundings for their travels. However, they can easily and quickly get to their destinations choosing whichever means of transport. Thanks to integrated transport planning, the use of innovative mobility management approaches and the involvement of Brno residents in mobility planning, Brno is a city of short distances with an efficient mobility system, which offers its users a solution that meets their requirements. The principles of sustainable and efficient mobility are also applied to the transport of goods. Thanks to these changes, the city of Brno in 2050 is a place with a healthy and pleasant environment for life.

Contribution to the city

Sustainable mobility brings the city, above all, an improvement in the environment and pleasant and quality public spaces. Effective mobility offers city residents a comprehensive, easy-to-use transport system that best suits their needs and enables them to reach their destinations easily and quickly, without unnecessary time and economic losses. Energy is also effectively used in transport, which not only brings savings, but also reduces the negative effects of transport on the environment of the city and its residents.

Current status

48%

Future status

85%

Garant

Iva Machalová

Head of the Urban Mobility Section at the Department of Transport of the Brno City Municipality. She studied Geography at the Faculty of Science, Masaryk University. She has been working at the Brno City Municipality since 2004 (in the past as a manager of several EU projects), focusing primarily on transport planning and the preparation of a Sustainable Urban Mobility Plan for Brno.

goalindicatorunitactual valuefuture valueterritorial projection
primární Increase attractiveness of public transport for travel around the city and its surroundings, expand and improve infrastructure for cycling and walking, and thus increase the use of sustainable modes of transport (public, pedestrian and bicycle transport)

Degree of motorization

number of vehicles per 1000 residents

625

500

Length of tram tracks / lines

km

70,2/124,3

N/A (will be surveyed in the whole city)

Number of railway lines

number

12

N/A (will be surveyed in the whole city)

Degree of automobilisation

number of passenger cars per 1000 residents

484

350

Number of municipalities involved in the integrated transport system

number

730

N/A (will be surveyed in the whole South Moravian region and neighbouring regions)

Length of trolleybus tracks / lines

km

54,1/98,7

N/A (will be surveyed in the whole city)

Satisfaction of citizens with public transport (IDS JMK)

%

85%

N/A (will be surveyed in the whole city)

number of passengers carried by DPMB (city and region)

thousand

354 758

N/A (will be surveyed in the whole city)

number of interchange terminals

number

25

N/A (will be surveyed in the whole city)

Modal split

ratio of the number of journeys / transport performance on overall volume (%)

53% (public mass transport); 6 % (pedestrian traffic), 2 % (bicycle transport), 39 % (individual passenger car traffic) (note: data of 2014)

56% (public mass transport); 12 % (pedestrian traffic), 12 % (bicycle transport), 20 % (individual passenger car traffic)

N/A (will be surveyed in the whole city)

Length of pedestrian routes

km

N/A (will be surveyed in the whole city)

Travel speed of public mass transport

km/h

Length of cycling routes (both cycling paths and cycling measures)

km

N/A (will be surveyed in the whole city)

Accessibility of stops of public mass transport

min/ m

5min/360m

N/A (will be surveyed in the whole city)

Satisfaction of residents with infrastructure for pedestrian, cycling and public transport

%

81% residents satisfied with conditions for pedestrian movement, 33% residents satisfied with conditions cycling, percentage of residents satisfied with public transport: 82%

N/A (will be surveyed in the whole city)

Areas of pedestrian zones and shared spaces

sqm

N/A (will be surveyed in the whole city)

DPMB transport performance (city and region)

million vehicle-kilometres per year

38,7

N/A (will be surveyed in the whole city)

Number of journeys

number of journeys per resident

Length of bus lines

km

523

N/A (will be surveyed in the whole city)

další Reduce traffic intensity in the central part of the city and beyond the residential territory; introduction of city logistics

number of commercial activities involved in the city logistics system

%

0

80

share of through traffic in the residential areas

%

number of traffic accidents

number

2515

share of through traffic in the central zone of the city

%

další Make use of shared transport solutions (bikesharing, carsharing)

number of carsharing users

number

N/A (will be surveyed in the whole city)

number of bikesharing users

number

N/A (will be surveyed in the whole city)

další Create a city of short distances with an efficient transport system to reduce the negative effects of transport and the energy demand of transport

Average length of journey to reach services

km

shopping (6 km), doctor (6.4 km), education (6.8 km), authority/post office/bank (6.5 km)

Operational costs of public mass transport

mil CZK

2644

Share of population exposed to noise >55 dB

%

21.VII

Quality of the environment (dust particles, NOx, benzo(a)pyrene)

Extent of low-emmissions zone

sqm

0

Share of ecological vehicles/total number of public transport vehicles

33% (100/302)

100%

další Introduce comprehensive transport planning for employees and visitors to large businesses and institutions, including traffic-generating projects

number of businesses and institutions / employees / with company mobility plan

number

2

70

Is there something wrong? Write us.

write a comment

Citizens' comments on the proposed value


Stanislav Panschab

13 June 2017
Value description
Brněnské ulice, ve kterých jezdí městská hromadná doprava jsou koncipované z období 19. století, kdy ještě neexistovala nynější hustota provozu. Poptávkový systém zrychlení průjezdu křižovatkami pro MHD je nepostačující.Ideálním řešením zejména tramvajového provozu, který je páteří městské dopravy, je zvýšení segregace od okolní dopravy.. Tam, kde to není možné (např. z důvodu šířky ulice), výrazně omezit nebo zcela vyloučit individuální dopravu. Jako příklad bych uvedl ulici Pekařskou.
Garant reaction
Souhlasíme, využité daného (a omezeného prostoru) brněnských ulic je důležitou otázkou, která je řešena nejen v připravované strategie, ale i v dalších rozvojových dokumentech města. Veřejná doprava je považována za nejdůležitější druh dopravy pro pohyb ve městě a jako takový je preferován. Protože však není využitelný pro všechny situace, je třeba najít optimální kompromis řešení dopravního prostoru. Konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.

Jan Bouda

29 June 2017
Value description
Nezapomínat ale, prosím, ani na segwaye, elektrokola (elektro-koloběžky), elektroskůtry. Do města také patří autodoprava a motocykly, cílem by měla být podpora alternativních prostředků, ne potírání autodopravy.
Garant reaction
Souhlasíme, součástí popisu hodnoty je věta: „Snadně a rychle se však (obyvatelé města) ke svému cíli dostanou, ať zvolí jakýkoliv jednoduše dostupný dopravní prostředek.“ Není cílem návrhu zakazovat využití automobilu, ale nabízet možnosti pro využití jiných dopravních prostředků nebo služeb. Konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.
Contribution to the city
Vyváženost podpory dopravních prostředků umožní volby konkrétního dopravního prostředku podle účelu a situace - časové omezení, větší náklad, počasí, ...

Eva P. Danková

30 June 2017
Value description
MHD bude 100%-ně bezbariérová - vozy i zastávky (vzájemně kompatibilní)
Garant reaction
Souhlasíme, dostupnost veřejné dopravy z hlediska bezbariérovosti je obsažena mezi cíli hodnoty. K postupnému zlepšování bezbariérového přístupu do vozidel a na zastávky veřejné dopravy však samozřejmě dochází již nyní.
Contribution to the city
Dojde ke zlepšení dostupnosti služby MHD pro imobilní a straší občany a také rodiče s kočárky a malými dětmi. Pokud budou zastávky kompatibilní s vozy MHD (aby nástup a výstup byl opravdu bezbariérový), zlepší se i rychlost a plynulost obsluhy ve stanicích.

Petr Štráfelda

6 July 2017
Value description
Ve vizi chybí výstavba metra.
Garant reaction
Projekt rychlého substému veřejné dopravy (\"metro\", \"severojižní diametr\") je již součástí strategických dokumentů rozvoje města. Tento konkrétní bod bude zařazen jako jedno z opatření, v další fázi přípravy strategie - \"Programové části\"
Contribution to the city
Zatraktivnění a zefektivnění městské hromadné dopravy.

Pavel Bártek

23 July 2017
Value description
Brno je město s neudržitelnou mobilitou a katastrofální kulturou cestování v prostředcích městské hromadné dopravy. Je nevyhnutelné to změnit a dostat cestování prostředky hromadné dopravy ma úroveň alespoň Německa.
Garant reaction
Zvýšení atraktivity veřejné dopravy již patří mezi primární cíle hodnoty \"Město s efektivní a udržitelnou mobilitou\". Konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.
Contribution to the city
Ochota obyvatel preferovat městskou hromadnou dopravu před individuální.
goal
Zvýšit pohodlnost, kulturnost a tím i použitelnost a atraktivitu prostředků povrchopvé městské hromadné dopravy dodržením pravidla max. 50% obsazenosti spojů i ve špičce.
indicator
Spokojenost obyvatel s hromadnou dopravou, zvyšování podílu obyvatel přepravujících se MHD a preferujících MHD před individuální dopravou.
unit
poměr obyvatel přepravující se MHD a induviduálně

Pavel Bártek

23 July 2017
Value description
Brno je město s neudržitelnou mobilitou a katastrofální kulturou cestování v prostředcích městské hromadné dopravy. Je nevyhnutelné to změnit a dostat cestování prostředky hromadné dopravy na úroveň alespoň Německa.
Garant reaction
Jedná se o návrh konkrétního opatření, které bude diskutováno při přípravě „Programové části“. Nicméně zavedení klimatizovaných vozidel ve veřejné dopravě bezpochyby zvýší kvalitu služeb, proto Dopravní podnik města Brna plánuje jejich nákup a provoz od příštího roku.
Contribution to the city
Ochota obyvatel preferovat městskou hromadnou dopravu před individuální.
goal
Zavedení klimatizovaných prostředků povrchové hromadné dopravy po vzoru Německa, Basileje, apod.
indicator
Počet klimatizovaných vozidel MHD (tramvaj, autobus, trolejbus) s případným zatmavením skel.
unit
% z celkového počtu
soucasna-hodnota
0%
future value
100%

Pavel Bártek

23 July 2017
Value description
Brno je město s neudržitelnou mobilitou a katastrofální kulturou cestování v prostředcích městské hromadné dopravy, kde často hrozí nákaza infekčními nemocemi. Je nevyhnutelné to změnit a dostat cestování prostředky hromadné dopravy na úroveň alespoň Německa. Vozidla MHD zejména v nočních a ranních hodinách slouží jako noclehárna bezdomovců, kteří mají vozidla MHD jako noclehárnu, kde pouze zapáchají, zanechávají výměšky a podhoubí pro infekční nemoci typu žloutenka a to vše za netečnosti řidičů
Garant reaction
Zvýšení atraktivity veřejné dopravy již patří mezi primární cíle hodnoty \"Město s efektivní a udržitelnou mobilitou\". Konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.
Contribution to the city
Ochota obyvatel preferovat městskou hromadnou dopravu před individuální.
goal
Dosáhnout důsledného potírání přepravy pasažérů porušujících přepravní řád.
indicator
1. Spokojenost osob přepravovaných MHD za smysluplným cílem (na vlak, do zaměstnání, apod.). 2. Snížení počtu osob, nakažených infekční nemocí v měste Brně. 3. Zvýšení reputace města Brna a odstranění nálepky města Brna jako města špinavých rukou.
unit
Počet řešených osob porušujících přerpavní řád v %.
soucasna-hodnota
1%
future value
100%

Ondřej Pasch

27 July 2017
goal
S kvalitní veřejnou dopravou musí jít ruku v ruce možnost na takovouto dopravu přestoupit bez bariér a v co nejkratším čase. Brnu chybí velká odstavná parkoviště na periferii, která by umožnila uzavřít širší centrum dopravě automobilové. Výsledkem je odhlučněné, bezpečné a čisté cetrum města, kde je prostor pro cyklisty, chodce a různé další pomalé alternativní způsoby dopravy (skateboardy, různá přesouvadla)
Garant reaction
Souhlasíme. Vámi navrhovaná řešení jsou již obsažena také v dalších strategických dokumentech města (např. připravovaný Plán mobility, který se mobilitou zabývá detailněji). Strategie města v současné době formuluje vizi, konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.

Dominik Heger

27 July 2017
Value description
Každodenní doprava Jsem nadšen z nastíněných vizí a děkuji za tuto iniciativu, dodávám několik praktických postřehů. Silně inspirativní mě přijde fungování měst jihozápadních sousedů – preference chůze a kola jako běžného dopravního prostředku k dopravě je tam nutností, protože to je nejrychlejší. Současně použití automobilu nenese symbol vyššího společenského statutu – což mě přijde je náš brněnský problém. Cyklostezky by mohly být mimoúrovňové – podjezdy a nadjezdy nad silnicemi.
Garant reaction
Ano, podpora vyššího využití chůze, cyklistické dopravy a veřejné dopravy je primárním cílem této hodnoty. Je také obsažena v dalších strategických dokumentech města (např. připravovaný Plán mobility). Vámi navrhované konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.
Contribution to the city
Působení městských spalin na lidský organismus se těžko prokazuje exaktně, a tak nezbývá než věřit intuici: opravdu nejsme ochotni vyměnit rakoviny, alergie a astmata za chůzi, jízdu na kole či četbu v MHD? Vypadá, že lokální znečištění hraje významnější roli, než se myslelo (např. https://www.nature.com/articles/s41598-017-02699-9.pdf).

Dominik Heger

27 July 2017
Value description
Funkce tlačítka pro chodce v křižovatkách je v Brně oprati západu rozdílná – v Brně znamená, že až doběhne cyklus chodec dostane zelenou, na západě, že chodec dostane zelenou do 10 vteřin. Prostory pod nádržím by se daly dobře používat k parkování kol.
Garant reaction
Strategie města v současné době formuluje vizi, konkrétní řešení a návrhy pro podporu pěší dopravy budou obsaženy v „Programové části“.
Contribution to the city
Preference bez-spalinové dopravy - zdravější město.

Dominik Heger

27 July 2017
Value description
MHD Brno Pro dojíždějící motoristy by bylo vhodné vybudovat záchytná parkoviště mimo město. Mohla by být MHD zdarma (či alespoň levnější i pro šesti člennou rodinu než doprava autem)? Zrychlování a zpomalování v prostředcích MHD v Brně je výrazně ostřejší než jsem zažil jinde – plynulejší jízda opravdu přináší významnou pohodu. Postavení řidičů MHD je žalostné (ve Francii by byly stávky 2x týdně) – velmi mě překvapily jejich pracovní podmínky – měly by být obecně známy, aby se mohly zlepšit.
Garant reaction
Souhlasíme. Vámi navrhovaná řešení jsou již obsažena také v dalších strategických dokumentech města (např. připravovaný Plán mobility, který se mobilitou zabývá detailněji). Strategie města v současné době formuluje vizi, konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.
Contribution to the city
Lepší funkce MHD.

Roman Zavadil

28 July 2017
Value description
Hotový současný VMO.Navržený skutečný okruh kolem města, který bude rovněž hotový.Vysoká kvalita současných cest ve městě. rozšíření hromadné dopravy, jejíž kapacita je rovněž na hraně.Jelikož Brno není schopné mít územní plán a nabídnout tak lidem stavební parcely, respektive stavějící developery, toto suplují města a obce v okolí, čímž se dále doprava zhoršuje. U hromadné dopravy tak narážím např. na realizaci \\\\\\\"rychlé dráhy\\\\\\\", o které jsem již někde četl a jenž měla vést z Tišnova do Slavkova.
Garant reaction
Podpora dostavby Velkého městského okruhu patří již v současnosti mezi priority města Brna. Ano, jeho dostavba umožní nejen realizovat další opatření pro rozvoje udržitelných druhů dopravy (veřejná, pěší a cyklistické dopravy), ale zvýší plynulost dopravy, což má pozitivní na snížení emisí. Projekt rychlého subsystému veřejné dopravy (\"metro\", \"severojižní diametr\") je již součástí strategických dokumentů rozvoje města. Tento konkrétní bod bude zařazen jako jedno z opatření, v další fázi přípravy strategie - \"Programové části\"
Contribution to the city
Lepší životní prostředí, méně exhalací ve městě, méně aut v centru města.

Jan Váňa

29 July 2017
Value description
MĚSTO JE PRO LIDI - NE PRO AUTA
Garant reaction
Souhlasíme s Vámi, že chůze je nejpřirozenějším způsobem pohybu (přepravy) s pozitivním vlivem na zdraví obyvatel města. Proto je také její podpora již obsažena v popisu této hodnoty. Konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.
Contribution to the city
MHD např. funguje v Brně, nikdy jsem si nestěžoval na nedostatek zeleně, rovněž centrum a kulturní vyžití v něm je stále relativně atraktivní. Rok od roku mám ale pocit, že je město méně a méně přívětivé pro cestování pěšky. Jde o nejpřirozenější způsob dopravy a součást zdravého životního stylu. Řada semaforů je uzpůsobená pro auta, takže polovinu ranní cesty do práce strávím čekáním. Auta často nedávají přednost, protože se to od nich nevynucuje. Auta mají zůstat na periferii a lidi ve městě.

Hana Chalupská

30 July 2017
territorial projection
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.
Garant reaction
S připomínkou lze v zásadě souhlasit. Lze také předpokládat, že jakákoliv nová ÚPD bude sledovat strategické cíle města.

Gabriela Luz

8 September 2017
Value description
Jste jak z dob reálného socialismu a jeho plánování. Nic konkrétního, ale cíl je vám jasný. Nelíbí se mi vaše manipulace s použitím dětí na fotkách. Ve vašem plánování mi chybí, co uděláte pro IAD?! Hlavně, že je vám jasné, že její podíl o 19 % snížíte. Ale žádné konkrétní kroky pro realizaci samotnou - ve smyslu záchytných parkovišť na kraji města + rychlé MHD do centra. Tisíce lidí dojíždějí do Brna za prací či do škol, potažmo zde např. i utrácejí v obchodech, tráví volný čas (kino, divadlo, kavárny...) neboli dávají vydělat jiným. Jste vůbec schopni vidět i tyto širší souvislosti? Vybydlíte střed města. Auto je součástí našich životů, na segvej či kolo či pěšky např. nedostanete matku s dětmi a nákupem, lidi se zdravotními problémy... nebo prostě jen člověk nemůže přijít do zaměstnání oblitý potem a ve sportovním... nebo je to autem podstatně rychlejší. Jen vymýváte lidem mozky.
Garant reaction
Dobrý den, detailní popis jednotlivých opatření bude součástí dalších stupňů přípravy strategie, zejména akčního plánu. Souhlasím s Vámi, že proto, abychom mohli omezit počet cest, které nemusí být vykonány automobilem, je třeba nabídnout vhodnou alternativu nejlépe ve formě kvalitní a spolehlivé veřejné dopravy a také připravit síť parkovišť typu Park and Ride, toto všechno je součástí návrhu i dalších dokumentů, které jsou v oblasti mobility v současnosti připravovány. Naším cílem není zakázat používání automobilu, tak jak i Vy sama píšete, někteří z nás automobil pro svou práci či život potřebují, chtěli bychom však těm, kteří mohou a chtějí omezit jeho využití, nabídnout alternativu ve formě jiného druhu dopravy.

Tomas Hudec

17 September 2017
Value description
Dobrý den, divím se, že auta stále mohou projíždět ulicí Nádražní a Benešovou. Taková koncentrace lidí na zastávce Hlavní nádraží a mezi tím se proplétají auta... O tyto ulice by se měla rozšířit pěší zóna a mohlo by se to udělat hned.
Garant reaction
Dobrý den, rekonstrukce ulice Nádražní a Benešovy se připravuje na příští roky, nicméně v nejbližší době bude omezen provoz na ulici Nádražní. Dojde k zákazu levého odbočení z ulice Nádražní na Benešovu, z prodloužení ulice Křenová na Benešovu a Masarykovy ulice směrem k nádraží. V celé oblasti bude také omezena rychlost na 30 km/hod. Navržené změny budou od pondělí 23. 10. vyvěšeny na úřední desce. Do 30 dnům k nim lze podávat připomínky. Pokud proběhne připomínkové řízení bez komplikací, počítá se s instalací příslušného dopravního značení v lednu 2018.

Jaromír Škára

21 September 2017
Value description
V návrhu mi chybí například následující 1) vyřešení otázky synchronizace semaforů jednotlivých křižovatek (které je naprosto katastrofální, zpomalují a ucpávají dopravu v centru a širším centru s tím spojenými negativními dopady - řešení je nadto možné realizovat rovnou); 2) napojení sjezdů dálnic a příslušných nájezdů na VMO z vnější části na P+R parkoviště, spojení těchto P+R nějakou vhodnou formou rychlé veřejné dopravy směrem do centra 3) nastavení koordinace provádění oprav komunikací + jejich plánování s ohledem na budoucí průjezdnost městem a dostupnost příslušných městských čtvrtí 4) úprava koordinace u těchto oprav mezi městskou čtvrtí a magistrátem. Celkově by za mne naprosto neměl být kladen tlak na potlačení individuální automobilové dopravy, jako spíš na její zrychlení za účelem snížení množství exhalací a uvolnění komunikací a dále na podporu ostatních druhů cestování a komunikace prostřednictvím nabízení vhodných alternativ daleko spíše než pouze zákazem a omezením IAO.
Garant reaction
Dobrý den, děkuji za Váš komentář. Detailní popis jednotlivých opatření bude obsahovat další krok připravované Strategie - Programová část do roku 2025, vámi popsané návrhy jsou však již nyní obsaženy v připravovaném Plánu mobility. Naším cílem není plošný zákaz využívání automobilů, ale tak jak píšete, vytvoření vhodné a kvalitní nabídky ostatních druhů dopravy. Věřím, že při dalším postupu přípravy Strategie již tyto konkrétní opatření najdete.

Robert Keprt

21 September 2017
Value description
Už je to nějaký ten rok, co primátor města Brna Petr Vokřál veřejně prohlásil, že Brno se do budoucna neobejde bez metra. Nešlo o vtip. Čas běží, ale nic se neděje. Komunisté plánovali stavbu metra v Bratislavě, v Brně se dosud sporadicky mluví o podpovrchové tramvaji, ale zůstal jen tunel pod Špilberkem z dob končícího socialismu, který většina Brňáků nikdy neviděla. Není-li vize, nejsou-li sny, nezačne ani práce. Na počátku bylo slovo, praví bible.
Garant reaction
Projekt tzv. severojižního diametru, který by podpovrchově vedl železniční (veřejnou dopravu) centrem města, je součástí strategických dokumentů v oblasti dopravy nejen města ale i Jihomoravského kraje. Příprava technických studií, která by tuto nejen finančně náročnou stavbu prověřila bude zahájena v nejbližší době.

Robert Keprt

21 September 2017
Value description
Zhruba před rokem město zveřejnilo v Brněnském Metropolitanu, že placená parkoviště budou mimo nejužší jádro města mezi Husovou a Rooseveltovou ulicí (bez těchto ulic) po šesté hodině večer opět zdarma. Nevšiml jsem si ale, že by se tak stalo. Takže přibývá placených parkovišť, která jsou poloprázdná, a to nejen ve večerních hodinách. Nejen auta, ale i platy jsou dnes různé. Představa, že každý, kdo jezdí autem, bude platit parkovné, je absurdní. Jako vzorový příklad lze uvést parkoviště naproti stavební fakultě (mezi právnickou fakultou, Veveří a ulicí Zahradníkovou). Před rekonstrukcí bylo zdarma a plné. Po rekonstrukci se platí a stává tam pár aut. Radnice má svým lidem sloužit, ne se stavět proti nim. Jako v tomto případě.