Quality of life

Healthy people

hodnota fotka

Value description

The health value is based on the assumption that a population unit of the city type, if supposed to be prosperous, must pay close attention to the health and social conditions of its residents. Interest in the health of the individual and the population and shared responsibility for the health of all age groups is an indisputable characteristic of a healthy city, as well as a good health and social care system.

Contribution to the city

Residents will have free access to information on factors that affect their state of health, as well as on lifestyle factors, and on various types of health-prevention and social programmes that improve the health of the population.

Garant

Julie Bienertová Vašků

Associate Professor Julie Bienertová Vašků works at the Faculty of Medicine of the Masaryk University and at the Research Center of Toxic Substances in the Environment at the Faculty of Science, where she systematically deals with the problems of adipose tissue and related diseases, especially obesity. In this disease, the problem also examines the interaction of the individual's genetic background with external factors. In addition to adipose tissue, the issue of stress and its measurement is at the center of her research interest. Julie Bienertová Vašků is the author of a number of articles in renowned foreign magazines, one international patent and a number of chapters in Czech and foreign monographs.

GOALINDICATORUNITACTUAL VALUEFUTURE VALUETERRITORIAL PROJECTION

Citizens' comments on the proposed value


Ondrej Kana

19th July 2017
Value description
Dobry den, diky za tuto iniciativu, predpokladam ze na zpracovani dat budete spolupracovat s universitami. Uvazujete o nejake sdilene platforme spolu s privatnim sektorem. Treba IBM je pomerne silny hrac v teto oblasti s jejim AI Watsonem a v Brne jiz zamestnama cca 4000 lidi. Dnes prevazne ve sluzbach ale mozna je toto moznost jak posunout zdejsi DC na dalsi uroven. https://www.ibm.com/watson/health/value-based-care/watson-care-manager/ diky
Contribution to the city
Propojeni privatniho a verenjneho sektoru s jasnym prinosem pro obe strany:)
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, předpokládáme zapojení veřejných i privátních institucí do systému sběru i analýzy vybraných typů údajů.

aled long

20th July 2017
Value description
Clean air
Contribution to the city
Clean air is essential for healthy living. Secure park and ride or even park and hire electric vehicles on the edge of teh city.Bicycle hire points and a pedestrianised town with strict access control for goods vehicles.
Garant reaction
Thank you for your comment, specific goals, focused on reduction of air pollution and noise pollution are also included in values concerning transport - \"City with efficient and sustainable mobility\" and \"Globally accessible city\" that you can find in the \"Resources\" pillar.

Veronika Novotná

24th July 2017
Value description
Vytvořit síť bezpečných stezek pro cyklisty po celém městě. Nechat se inspirovat takovýmy městy jako je Kodaň či Amsterdam, kde se cyklista bezpečně dopraví kamkoli ve městě. Tyto stezky mají třeba i odbočovací pruhy a semafory, křižují-li komunikace motorových vozidel. Kolo je rychlý a ekologický typ dopravy a dle výzkumů pozitivně ovlivňuje jak k fyzické, tak i k psychické zdraví člověka.
Contribution to the city
Snížení počtu motorových vozidel ve městě, což vede k čistšímu a zdravějšímu životnímu prostředí. Zvýšení atraktivnosti města pro život a turistický ruch. Skvělá reklama a vzor pro ostatní města, že to jde! Šťastnější a zdravější občané, lepší soudržnost a komunikace mezi nimi. Lepší propojení lidí a života města.
Garant reaction
Děkujeme za Vaše podněty, s podporou cyklodopravy Brno určitě počítá. Konkrétní cíle, směřující k podpoře udržitelných druhů dopravy vč. cyklodopravy jsou zohledněny v hodnotě \"Město s efektivní a udržitelnou mobilitou\" v pilíři Zdroje. Konkrétní opatření na podporu cyklodopravy jsou pak v připravovaném \"Plánu udržitelné mobility\" (podrobněji viz www.mobilitabrno.cz)

Dominik Heger

27th July 2017
Value description
Sportoviště Myslím, že by bylo vhodné pro zdraví, zejména mládeže, ale i ostatních, zpřístupnit veřejnosti sportoviště a nebo budovat nová. Školní hřiště a tělocvičny (všech úrovní vzdělávacího systému) se na západě běžně a bezplatně otvírají široké veřejnosti. To mě zde chybí.
Contribution to the city
Zdravější a spokojenější obyvatelé, zabránění nebezpečné nudy mládeže.
Garant reaction
Děkujeme za Váš podnět, v rámci hodnoty byl zařazen dílčí cíl \"Podpořit zdravý životní styl, včetně podpory správného stravování a pohybu (rekreačního a sportovního vyžití)\". Zpřístupnění školních hřišť a tělocvičen je pak konkrétní opatření, které bude součástí dalšího rozpracování strategie a mj. také součástí připravované Strategie sportu.

Radim Janík

31st July 2017
Goals
Veřejnosti i správním orgánům budou zpřístupněny... Kromě daného by primárním cílem měl být i rovnocenný přístup ke zdravotní péči.
Garant reaction
Děkujeme za Váš podnět, byla upravena formulace cíle, zaměřeného na kvalitu a dostupnost zdravotní péče.

Radim Janík

31st July 2017
Goals
Využít zdravotních údajů a dat z populačních studií k ... Preventivní programy zacílit nejen dle věku, ale také dle specifik cílové skupiny, např. osoby sociálně vyloučené, neboť identifikujeme specifika co se týče zdravotního stavu a potřeb (viz MUDr. Hana Janata – SZÚ, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020 a další).
Garant reaction
Děkujeme za komentář, cílení preventivních programů budeme podrobněji řešit v průběhu podzimu v rámci specifikace konkrétních opatření.

Radim Janík

31st July 2017
Goals
Cíl „Identifikovat skupiny obyvatel města…“ Co se týče sociální oblasti, toto zabezpečuje proces komunitního plánování soc. služeb, případně proces koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Není třeba vytvářet další plánovací procesy (dojde tím pouze k jejich tříštění vedoucímu k nesrozumitelnosti a k neefektivním výstupům). Je potřeba zkvalitňovat a adekvátně zabezpečit procesy stávající.
Garant reaction
Cíl byl odstraněn.

Tým projektu HOBIT

31st July 2017
Value description
Bez ohledu na výsledky studia konkrétních faktorů v Brně je zjevné, že se naši obyvatelé potýkají se stejnými onemocněními jako západní svět (viz žebříček WHO). Primární cíl této priority bychom tedy viděli v nastavení a realizaci systémových opatření vedoucích ke snížení výskytu nejčastějších a nejzávažnějších chorob (př. budování cyklostezek ve městě, omezení kouření, zdravotní gramotnost ve školách, programy pro zaměstnavatele a další...). Děkujeme za vyjádření.
Contribution to the city
zdravá populace, populace vzdělaná v oblasti svého zdraví, zdraví a aktivní senioři
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, struktura cílů byla upravena.

Komise Rady města Brna pro tělesnou výchovu a sport

19th September 2017
Value description
Komise Rady města Brna pro tělesnou výchovu a sport bere na vědomí návrh vize a proces tvorby Strategie BRNO 2050 a doporučuje Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna zařazení kapitoly \\\"Sportovní město\\\", jejímž obsahem bude strategie rozvoje sportu v Brně.
Garant reaction
Děkujeme za připomínku komise, hodnota byla po domluvě se zástupci OŠMT do Vize zařazena.

Robert Keprt

21st September 2017
Value description
Počet bezdomovců narůstá v celé republice. Ještě v minulém volebním období bylo pro mne nepředstavitelné, potkat na náměstí Svobody důchodce, jak v odpadkovém koši hledá jídlo. Vidět bezdomovce, jak spávají na hlavním (dnes Mendlově) náměstí někdejšího městečka Staré Brno (dovedete si představit, že budete obcházet spící bezdomovce v Praze na Václavském náměstí?). A vidět jiné bezdomovce, jak v zimním období polehávají na chodníku na Pekařské ulici u sklepních oken fakultní nemocnice, aby díky páchnoucímu teplému vzduchu měli naději, že se rána dočkají živí. Letos jsem se dočkal bezdomovce, spícího před domem sousedícím s tím, ve kterém bydlím. Pokud nedopřejeme nejchudším lidem to, co dopřáváme opuštěným psům a kočkám, budeme jednou platit za svou chybu v podobě epidemií všichni. Chudí i bohatí. Nedávno z brněnských kostelů zmizela svěcená voda kvůli infekci žloutenky. Už jsme zapomněli? Ale jsou i jiné nemoci - tuberkulóza například. Také infekční. A bohatým se nevyhýbá.
Garant reaction
Dobrý den, děkujeme za vaši připomínku. Celá strategie Brno 2050 je zaměřena na zkvalitňování řady aspektů života ve městě, přičemž hodnota \"Zdraví lidé\" se zaměřuje jednak na zkvalitňování zdravotní péče ve městě Brně, tak na související sociální aspekty, které mohou se zdravím občanů města Brna souviset. Cílem tedy není čekat, až se nemoci objeví, ale vytvořit takové sociální prostředí, ve kterém budou časté faktory přispívající k infekčním i neinfenčním chorobám eliminovány nebo ovlivněny tak, aby se výskyt těchto onemocnění maximálně omezil. Sociální podpora jde ruku v ruce se zdravotním stavem populace a tento aspekt je v připravované strategii považován za velmi důležitý.