Quality of life

Prosperous city

hodnota fotka

Value description

In a prosperous city live well-prosperous and satisfied residents, the local job offer is sufficiently varied and wide and the conditions and services for entrepreneurship are of good quality and sufficient. The demand for jobs is in balance with the offer. Schools are preparing graduates for the labour market with their perspective disciplines. Jobs can be commuted to around the city in various ways without difficulty. The city is interested in its employers and supports their visions. Residents have the desire and opportunity to spend their income in the city.

Contribution to the city

Brno in 2050 is attractive for business and has an interesting offer of job opportunities for all job seekers according to their possibilities. Satisfied residents can, thanks to their income, make use of all the city's offers (housing, education, health, services, culture, sports ...).

Garant

Monika Höklová

She graduated in Czech and German studies in Brno with scholarships in Germany and Austria. Started as an employee, then self-employed and since 2004 has been an employer - she  is the CEO of a small company named EC - Employment Consulting, which deals in consultancy, research and education in the field of human resources and labour market and in recent years in social innovations - new and better solutions against the available alternatives, which meet social needs and create new cooperations. She has lived all her life with her family in Brno.

GOALINDICATORUNITACTUAL VALUEFUTURE VALUETERRITORIAL PROJECTION
primary Increase in the living standard of the city's population - economic dimension

average household income in the city (ČSÚ public databases, paid database KROK)

CZK

number of passenger cars per 1000 inhabitants (Brno Transport Yearbook)

number

484

number of completed flats per 1000 inhabitants (ČSÚ public databases)

number

1192

number of registered entities on the market (ČSÚ public databases)

number

130898

number of job vacancies (MPSV)

number

4981

number of job seekers (MPSV)

number

15952

number of unemployed people (MPSV)

%

6,1

GDP of the city (against EU average)

%

133

share of employed people in the total number of inhabitants (ČSÚ public databases)

%

44,5

average gross monthly wage (ČSÚ public databases; www.lmc.eu)

CZK

28484

other Increase in city wealth

tax income of the city (ČSÚ public databases)

CZK

8 142 360 000,00

other City's preparation for new economic models and future trends (shared economy, robotisation, ...)

number of new models and perspective trends in the economy and business (research of MU or Impact HUB)

number

other High-quality and accessible services

Position of Brno within the European Cities Monitoring

rating

Citizens' comments on the proposed value


Kristýna Hrubanová

03rd July 2017
Value description
Hodnota prosperity se zdá být definována čistě \\\"růstově\\\" - tedy z ekonomických hledisek. Je zmiňována podpora zaměstnavatelů, myslí se také na podporu zaměstnanců - respektive toho, že město bude podporovat takové zaměstnavatele, kteří dbají na důstojné pracovní podmínky zaměstnanců?
Indicators
Indikátory jsou nedopracované, zdají se být nahodile zvolené. Neorzumín např. tomu, proč by se prosperita měla měřit počtem aut na počet obyvatel.
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, indikátory byly systematizovány a indikátor počtu aut odstraněn. Ano, jedná se o ekonomické dimenze prosperity. Ostatními aspekty „prosperity“ se zabývají jiné hodnoty. Město se má zajímat o své zaměstnavatele a podporovat jejich vize - nad rámec statistického monitoringu ( setkáváním s jejich zástupci, symbolickým oceněním těch výjimečných za některý druh činnosti - např. férový zaměstnavatel atd...) Nejde o žádné dotační podpůrné programy (už vůbec ne tam, tam, kde funguje normální tržní ekonomika), ale spíše ze strany města o vytvoření dobrého klimatu pro činnost MSP a mikropodniků a podnikání obecně (pochopitelně se zřetelem k legislativním pravidlům). Je naprosto samozřejmé, že podpora se má dostávat férovým zaměstnavatelům, kteří vytvářejí dobré pracovní podmínky svým zaměstnancům – ti jsou pravým přínosem pro město a zajišťují tisíce pracovních míst. Své dobré zaměstnance pak mohou prosperující podniky podporovat mnoha benefity. Postihováním těch neférových se zabývají patřičné orgány. Pokud jsem dotazu špatně rozuměla, nebo pokud máte na mysli jiný způsob podpory zaměstnanců např.ze strany městských organizací a firem, je možné navrhnout doplnění cíle i indikátor.