When will the children be grown-up, how will they live in Brno? What will be the environment - natural, even mankind created? How will it be with housing, health, social services, culture or sports?

Quality of life

Help us build a long-term view of how to improve the quality of life in our city.

Click the name of the value and read detailed information

Value description

Brno continues to be a university city in 2050, to which people from all over the Czech Republic come to study. The city also wisely exploits the potential of the university community (students, professors, researchers of the Academy of Sciences), engages them in civic life (popularization, public debates) and expert decision-making on strategic issues. The city does not lose and further develops areas of excellence (e.g. electron microscopy - companies), creating conditions for emerging businesses.

Contribution to the city

Thanks to arriving young people, Brno and its residents still have sufficient impulses and inspiration, the urban community is "lively". Through the appropriate use of the potential of students, professors and scientists, not only technology firms develop (economic impact), but also high-quality debates on topics impacting on the public and strategic decisions based on long-term outlook and "evidence-based".  

Current status

45%

Future status

74%

Garant

Roman Badík

Lecturer, former active populariser of natural science. Now lecturer of communication and mediator of disputes.

goalindicatorunitactual valuefuture valueterritorial projection
další Involvement of students into social activities, volunteering etc.

Number of students; however, I don't expect such data to be easily available

number

další Organizing of events linking the scientific community and the public (public debates, popularization events, etc.)

Number of events, number of people involved

number

další Linking city leadership with research groups at universities, creation of multidisciplinary advisory groups (e.g. SMARTCities research at FI MU)

Every link and its usefulness must be assessed individually, therefore it is not the quantity that matters, it is the quality

Is there something wrong? Write us.

write a comment

Citizens' comments on the proposed value


Kristýna Hrubanová

15 July 2017
Value description
Tento komentář se týká oblasti vzdělávání obecně - popis této hodnoty se týká pouze akademického světa, v celé strategii mi ale chybý důraz na možnosti kvalitního vzdělávání pro všechny - děti i dospělé, vzdělávání formální i neformální (i informální). Z pohledu města jako zřizovatele ZŠ bych tedy ráda viděla priroritu \\\"kvalitní školy pro všechny děti\\\" - ideálně v místě bydliště, což souvisí s dalšími tématy jako soudržnost, doprava, životní prostředí.
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, záběr hodnoty \"Vzdělané univerzitní město\" byl rozšířen i o další oblasti vzdělávání, nejen univerzitní.
goal
Prirotní cíl - přitáhnout zahraniční studenty - mi přijde příliš úzký. Nejde přeci pouze o zahraniční prestiž - pokud je logika taková, že více zahraničních studentů je indikátorem kvality (což asi do určité míry je), tak cíl chápu, ale v cíli mi chybí širší rozměr role, kterou by univerzity měly hrát - tedy center vzdělanosti, které využívají své zdroje nejen pro vzdělávání elit - ať už českých či zahraničních, ale zlepšují kvalitu života všech.

Svobodová

31 July 2017
Value description
Město málo podporuje waldorfskou pedagogiku, v celém městě je jen jedna základní a jedna mateřská škola. Na tak velké město je to skutečně bída. Prosím více waldorfských ZŠ a MŠ !!
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, upravená hodnota nyní reflektuje i alternativní přístupy ke vzdělávní.
Contribution to the city
výchova vzdělaných a kreativních žáků