When will the children be grown-up, how will they live in Brno? What will be the environment - natural, even mankind created? How will it be with housing, health, social services, culture or sports?

Quality of life

Help us build a long-term view of how to improve the quality of life in our city.

Click the name of the value and read detailed information

Value description

The healthy living environment value represents a long-term sustainable  quality of resources (soil, water, air, food, housing, transport or services) needed for a healthy and quality life. One of the indicators of a healthy environment is the long-term sustainable quality of life and health. We cannot focus only on one factor in the long run, instead we need to repeatedly evaluate which one has the most negative impact on the environment and health. Essential for the setting of priorities is access to all the information, the ability to integrate and evaluate it.

Contribution to the city

Available data on the quality of the environment (air, emissions and noise) and its health impact will be made available to the public and the administration and will serve as a basis for objective assessment of the problems and prioritization of interventions. In priority areas,  efficient measures will be taken to improve the situation. The impact of the most important factors with a negative impact on the environment and the health of the population will be gradually reduced.

Current status

51%

Future status

79%

Garant

Miroslav Kundrata

Vedoucí Oddělení strategického plánování magistrátu města Brna je dočasným garantem této hodnoty.

goalindicatorunitactual valuefuture valueterritorial projection
primární Reduce the incidence of factors with negative impact on human health and environment

Will be projected in spatial planning, soil management, green areas, construction, transport and parking lots, waste management, waste water treatment, cleaning of the city etc.

další Take measures to improve the situation

specific measures to protect soil and water, ensure the sustainability of drinking water sources, improve air quality, reduce emissions, dust and noise, city green development, optimize transport, increase share of recycled waste etc.

další Involve key stakeholders and population groups in the implementation, including enterprises, research institutions and schools, make use of existing projects and population studies

involvement of Brno in international projects, new partnerships, mobility, opportunities for innovative businesses

další Based on such data, prioritise areas where efficient intervention is needed and possible

better interconnection of individual areas, i.e. plans for the development of construction, transport, industry with environmental protection measures and health promotion

další Gather available regional data on the quality of the environment and its health impact

substantial change in quantity and quality of publicly available data on the quality of the environment

Is there something wrong? Write us.

write a comment

Citizens' comments on the proposed value


Hana Chybíková

27 July 2017
Value description
spolupráce se sousedními obcemi zejména při řešení dopravy c okolí Brna
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, spolupráce s okolními obcemi - resp. v rámci Brněnské metropolitní oblasti (která v současnosti zahrnuje 167 obcí v okolí Brna) je součástí hodnoty \"Fungující Brněnská metropolitní oblast\" v pilíři Správa, dopravě se pak věnují hodnoty \"Globálně dostupné město\" a \"Město s efektivní a udržitelnou mobilitou\", které zahrnují i spolupráci s okolními obcemi.
Contribution to the city
migrace obyvatel tam i zpět

Barbora Kubikova

28 July 2017
Value description
plus jeste co nejvic tridicich kosu nejen na sidlistich, kose na kompost po meste v centru, kompostove skladky po meste, podpora vermikompostovani v bytech a v domech, podpora zero waste obchodů, zakaz sacku a igelitiek v supermarketech, podpora komunitnych zahradek, spolecne pestovani, podpora seminkarni.
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, tomuto tématu se podrobněji věnuje hodnota \"Čisté město\" a \"Soběstačné a cirkulární město\" v pilíři Zdroje.
Contribution to the city
vetsi cistota, cirkularni ekonomika, menej vydaju na odpadove hospodarstvi, budovani komunit, vic zelene, spomaleni prehrievani mesta, ochrana planety pred plastem a odpadem

Hana Chalupská

30 July 2017
territorial projection
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.
Garant reaction
S připomínkou lze v zásadě souhlasit. Lze také předpokládat, že jakákoliv nová ÚPD bude sledovat strategické cíle města.

Svobodová

31 July 2017
Value description
Stalo se jakousi módou, že všude ve veřejném prostoru řvou nějaká rádia, hudba (nebo spíše \\\"hudba\\\"), reklama. Chceme tiché město, přes centrum se už skoro ani nedá chodit! Tento akustický smog je v obchodech, ulicích, restauracích (které ještě dají reproduktory do ulice), pasážích, na koupalištích, v bazénech,....
Garant reaction
Děkujeme za Váš podnět, předáme jej zástupcům městské části Brno - střed, která se teď aktivně věnuje vizuálnímu smogu a mohla by svou pozornost upřít i na smog akustický.
Contribution to the city
více ticha!

Veronika Novotná

4 August 2017
Value description
Více zelených střech ve městě! Transformace současných nevyužitých betonových ploch. Zelené střechy mají mnoho výhod; čistí ovzduší, ochlazují vzduch, což je zvláště výhodné ve městě, kde je obecně teplota vyšší. Dokáží absorbovat velké množstí dešťové vody, která tak najde smysluplné využití. Jsou domovem pro mnoho drobných živočichů a přináší tak do města další život. Mají také izolační vlastnosti a vypadají krásně. Zelené mohou být i stěny. Viz: https://www.youtube.com/watch?v=FlJoBhLnqko
Garant reaction
Děkujeme za Váš podnět, zeleným střechám a dalším způsobům rozšíření zeleně ve městech se budeme detailněji věnovat v průběhu podzimu při formulaci konkrétních opatření do roku 2025 a prvního akčního plánu do roku 2020. Dílčí cíl k rozšíření zeleně ve městech naleznete v případě Vašeho zájmu v hodnotě \"Zeleň ve městě\" v pilíři Kvalita života.
Contribution to the city
Čistší, svěží a chladnější vzduch. Živější město díky drobným živočichům. Využití dešťové vody, která končí jinak v kanalizaci. Některé plochy mohou být jen tiché plíce města, jiné mohou být zpřístupněny občanům k posezení, relaxaci a výhledu. Střechy se dají také využít pro vybudování dětských hřišť nebo cvičišť (http://www.archdaily.com/535720/jaja-designs-park-n-play-parking-garage-in-copenhagen). Střechy jsou často nevyužité plochy s obrovským potenciálem.