When will the children be grown-up, how will they live in Brno? What will be the environment - natural, even mankind created? How will it be with housing, health, social services, culture or sports?

Quality of life

Help us build a long-term view of how to improve the quality of life in our city.

Click the name of the value and read detailed information

Value description

Brno, with its universities, scientific and research capacities and a large number of students, will gradually develop into a real knowledge economy with a significant position within the broader Central European region. The city will create an environment where access to venture capital will be easier to create jobs with high added value. Thanks to this unique environment, companies will feel that Brno is the right place for their innovative products and services. Brno will become a city where innovative businesses from all sectors will be active, and their activities will further support the development of young creative talents.

Contribution to the city

Brno with its lively and creative atmosphere directly supports the development of talent. Brno will create different tools, programmes and spaces to enable city residents to test and develop their innovative ideas. These ideas can then be transformed into small and medium-sized enterprises directly linked to the corresponding markets. With the growth of the Brno's reputation as an innovative centre, it will become more attractive for foreign creative people, who will come to Brno. This will further enhance awareness about the city.

Current status

70%

Future status

90%

Garant

Markus Dettenhofer

Executive manager of the CEITEC Central European Institute of Technology Dr. Dettenhofer is currently running a research center in the Czech Republic that focuses on life and material science. Experienced project leader in the biotechnology environment. He obtained BS from the University of California at Berkeley and PhD in Molecular Virology from Johns Hopkins University. He led post-doctoral research in Professor Philip Leder's laboratory at Harvard Medical School and was a Harvard geneticist instructor. His specializations include project management, biomedical research, scientific writing and editing, and leadership of people.     

goalindicatorunitactual valuefuture valueterritorial projection
primární Applicability and re-usability of Brno's research

number of patent licences sold

number

další Attractiveness of research environment in Brno

number of staff in the area of R&D&I funded from public and private sectors

number

number of Ph.D. students

number

další Maturity of the research support environment in Brno

The amount of R&D&I expenditure made by innovative private companies

State and non-state resources in %

další International attractiveness of students' research environment in Brno

number and % of foreign staff with Ph.D. title in Brno

number / %

number and % of foreign Ph.D. students

number / %

další Interconnection and permeability of research environment in Brno

number of joint grants and projects between public and private sectors

number

Is there something wrong? Write us.

write a comment

Citizens' comments on the proposed value


PhDr. Jiří Cicvárek

26 June 2017
Value description
Trvalou, dlouhodobou a intenzivní spoluprací politických a hospodářských orgánů a institucí, včetně soukromých subjektů, za neustálé spolupráce s výzkumnými ústavy Akademie věd, vysokých škol a výzkumných ústavů působících na území Brna a Jihomoravského kraje, vytvořit podmínky pro dlouhodobé pracovní působení významných nadregionálně uznávaných osobností vědy a výzkumu, zejména nositelů Nobelovy ceny.
Contribution to the city
Každá z osobností světové vědy, která pracuje dlouhodobě v nějakém ústavu na konkrétním místě, přitahuje a buduje týmy specialistů. Výsledek jejich bádání přináší měřitelné ekonomické, vědecké a kulturní efekty. Na tuto jejich práci je napojena zejména sféra průmyslu, školství a odborné výchovy dalších specialistů.
goal
Intenzivně podporovat zkvalitňování školství všech stupňů, včetně školství základního, a vytvořit z Brna centrum celosvětově uznávané vzdělanosti, vědy a technologií. Univerzity (zejména VUT, MU aj.) by měly figurovat na předních příčkách celosvětového hodnocení úrovně (citační indexy atd.)
indicator
Docílit v dlouhodobém horizontu takového stavu, že významné osobnosti světové vědy natrvalo spojí svůj profesní i osobní život s Brnem. Cílem by měl být trvalý profesní život cca 5 nositelů Nobelovy ceny v Brně.
unit
Je obvyklé, že každá významná vědecká osobnost buduje tým spolupracovníků /ústav, laboratoř etc.). Dá se předpokládat k horizontu 2050 nárůst spolupracujících odborníků v jednotkách desítek a stovek osob, včetně jejich rodin.
soucasna-hodnota
Okamžitě, nepřetržitě a významně podporovat výzkum a rozvoj vědních oborů a technologií, které mají předpoklad vysokých multiplikačních efektů.
future value
Brno se stane vyhledávaným městem pro život vysoce vzdělaných obyvatel, kteří vyžadují odpovídající úroveň kvality života (kultura, sport, zdravotnictví, životní prostředí atd.) a to nejen ve městě samotném, ale i v širších nadměstských oblastech. Posílí se mj. kongresová turistika. Rozvine se vysoké školství (počty nových studentů se významně navýší).
territorial projection
Pro výzkumné instituce této nové vědecké elity je třeba vymezit dostatečně velké plochy pro výstavbu nových pracovišť, napojit je na infastrukturu, počítat s výstavbou bydlišť pro jejich rodiny, zlepšit letecké spojení se světem, rychlovlaky, dálniční napojení na Vídeň a další evropská velkoměsta a centra vědy etc.
Garant reaction
\"Děkuji za Váš komentář. Souhlasím s Vámi; indikátory, které jsme zvolili, budou ohodnocovat Vámi též zmíněné dopady (ekonomické, vědecké a kulturní efekty). Dlouhodobá perspektiva rozvoje prosperujícího vědeckého prostředí je jádrem naší hodnoty \"Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací.\" Vyvinuli jsme ukazatele, které sledují nejen počty doktorandů, ale i výzkumné pracovníky, kteří strávili v zahraničí významný čas a vrátili se do Brna, kde ovlivňují svá výzkumná prostředí, a také úspěšné zahraniční vědce, kteří konají svůj výzkum v Brně. Myšlenka získání vědců / laureátů Nobelovy ceny je úžasná a podporujeme ji, ale zdráháme se ji zadat jako cíl (tj. “trvalý profesní život cca 5 nositelů Nobelovy ceny v Brně”). Jako indikátor nastavujeme počet vysoce-ohodnocených publikací (Tier 1 publikací), což je přijatelným ukazatelem celosvětového hodnocení úrovně a obecně uznávané hodnocení kvality vědy, jak se též zmiňujete (citační indexy). Tyto nejlépe vyhodnocené publikace na úrovni Tier 1 přinesou granty a ocenění na vysoké celosvětové úrovni, a postupně vylepší výzkumné instituční prostředí v Brně (alespoň pevně doufáme ( ͡° ͜ʖ ͡°)). Váš komentář o vysokoškolských vzdělávacích institucích, zejména v oblasti globální úrovně vzdělání, je zrovna tak důležitý, a spadá pod hodnotu “Univerzitní, studentské, vzdělané město”, ve které je zahrnut specifický ukazatel hodnocení vysokých škol. Pokud jde o bydlení pro rodiny, dálnice a přístup na letiště, jsou to naprosto správné a důležité připomínky, a jsou zahrnuty v hodnotách “Mezinárodní město,” a do určité míry také “Globálně dostupné město” a “Prosperující město.\"

Jan Bouda

29 June 2017
Value description
Pozor na oblíbenou politickou mantru důrazu na aplikovaný výzkum. Doporučuji podívat se na pojem technology readiness level a uvědomit si, že tento proces se musí podporovat ve všech stupních. Nejnižší stupně by měly mít těžístě ve výzkumných organizacích (Univerzity, AV). Naopak nejvyšší by měly být téměř výlučně záležitostí průmyslu.
Contribution to the city
Vyvážený výzkum pokrývající celé spektrum přípravy technologie. Je například velmi obtížné navrhnout proof of concept bez spolupráce s odborníky ze základního výzkumu, atd...
Garant reaction
Děkuji za Váš komentář Souhlasíme, že je nutno dosáhnout vyváženého výzkumu, který bude pokrývat široké spektrum přípravy a vývoje technologií, od univerzit a výzkumných organizací, které mají nižší úrovně TRL (technology readiness levels), po průmyslové podniky s vysokými TRL. Abychom překlenuli tuto vzdálenost (prostor mezi výzkumnými organizacemi a průmyslem), zvolili jsme indikátor, který bude hodnotit vznik, vývoj a dopad organizací středního stupně TRL, které v tomto prostředí považujeme za jeden z nejdůležitějších a nejméně rozvinutých.

Lumir Krejci

19 September 2017
Value description
K tomu k cemu jsem erudovan se vyjadrit mi prijde chybne stanovit jako primarni cil pro Stredoevropske centrum vedy v Brne vyuzitelnost a aplikovatelnost vedy (to by nemelo delat mesto ale samotna poptavka, v CR je az prilis volneho kapitalu, ktery bude rad investovat do aplikacniho sfery a velmi peclive si to pohlida). Jako klicove mi prijde naopak vytvorit kvalitni podminky pro vedu (identifikace a podpora kvalitni vedy a talentu (stipendia, granty, letni skoly, souteze) - aby lide kvuli kvalitni vede v Brne studovali a pracovali.
Garant reaction
Plně souhlasím, že kvalita vědy musí být dána nade vše, protože jinak nebude potenciál budoucích brněnských vědců využit. Je však nutné si uvědomit, že v rámci připravované brněnské strategie exis-tují dvě hodnoty, které jsou vzájemně provázaný a soustřeďují se na tuto oblast. První hodnota míří primárně na vzdělání, resp. na univerzity. Druhá hodnota je poté zaměřena na vědu, výzkum a inova-ce. Hodnota „Vzdělané univerzitní město“ je velmi blízce spojena s tím, co píšete, ale současně řada indikátorů z hodnoty „Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací“, kterou komentujete reflektu-je kvalitu základní vědy. V aktuálních podmínkách s ohledem na dlouhodobou perspektivu je dle mé-ho názoru nutné se zaměřit na propojení akademického výzkumu a soukromého sektoru (aplikovatel-nost výsledků v praxi). Tato oblast musí být nyní monitorována a podporována. Proto, není cílem brněnské strategie podporovat podniky, které se neprávem označují, že dělají inovativní vědu. Cílem je mít indikátory, které budou schopny popsat spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem a rozvíjet tak udržitelný podnikatelský model pro inovativní společnosti, místo toho aby se jen poskytovaly dotace z veřejných rozpočtů pro soukromé společnosti.