Přenášíme nápady z lejster do ulic

Přemýšleli jste někdy, jak bude vypadat Brno třeba… za 10 let? Těmto představám jsme dali konkrétní tvar. Zastupitelstvo města Brna v březnu 2021 schválilo druhou ze tří částí strategie – PLÁN 2030. Ten byl s pomocí odborníků aktualizován a vyladěn jak po stránce formální, tak z hlediska reflexe aktuálních důsledků pandemie, nových poznatků z cirkulární ekonomiky či zmírňování dopadů klimatické změny. Víme tak, na čem máme společně pracovat příštích 10 let.