Obchodní mise v roce 2020

Již od roku 2017 město Brno finančně podporuje zahraniční obchod místních firem prostřednictvím projektu Centra mezinárodního obchodu Regionální hospodářské komory Brno.

V rámci projektu probíhá každoročně několik obchodních podnikatelských misí, kterých se účastní malé a střední podniky či vědecko-výzkumná centra z Brna a jižní Moravy.

Rok 2020 je v mnohém jiný. Veškerá jednání a konference se přesouvají do virtuálního světa. A byl to i případ dopředu naplánovaných obchodních misí.

Ve dnech 11. a 12. listopadu se uskutečnily Česko-britské kont(r)aktní dny. Proběhly prostřednictvím kooperační platformy Kont(r)akt mimo jiné ve spolupráci s partnerským městem Leeds a Velvyslanectvím České republiky v Londýně. Toto virtuální setkání poskytlo brněnským firmám ideální příležitost najít nové potenciální obchodní a výzkumné partnery a realizovat bilaterální schůzky v online podobě.

Začátkem prosince 2020 se za účasti 9 zástupců jihomoravské podnikatelské sféry konala obchodní mise spojená s jejich představením na mezinárodním veletrhu AEROMART Toulouse. Kromě více než 150 předem domluvených online setkání našich a zahraničních firem zde byl také prezentován ekonomický, inovační a technologický potenciál brněnského regionu a české aerokosmonautiky. Mezinárodní B2B akce AEROMART Toulouse je tradičně organizovaným setkáním mezi subdodavateli a zadavateli zakázek v leteckém a vesmírném průmyslu. Akce se koná každé dva roky v centru leteckého průmyslu v jihofrancouzském Toulouse, letos se s ohledem na koronavirová opatření přesunula do digitálního prostoru. Aeromart Digital 2020 je globální platforma, která spojuje celý ekosystém aerospace. Letos se do ní zapojilo přes 500 vystavovatelů z 35 zemí, mezi nimi nejvýznamnější světoví hráči.