Nový dotační titul přilákal řadu kreativců různého zaměření

V uplynulých týdnech probíhal sběr žádostí do nového dotačního titulu “Pro Kreativní Brno”. Program má za cíl podpořit podnikatele působící v kulturním odvětví. Celkem jsme přijali 15 žádostí s různým zaměřením. Některé zaslané projekty se soustředí na prezentaci v zahraničí, jiné na propagaci kreativních odvětví u široké veřejnosti a další se zase snaží vzbudit zájem o kreativitu u dětí.

Na začátku nového roku projdou žádosti hodnocením komise složené ze zástupců Brna i externích hodnotitelů. Komise posoudí každý projekt a jeho dopad, načež rozhodne, kteří žadatelé dotaci obdrží. Finanční podporu následně schválí městské zastupitelstvo. Výsledky programu by měly být známé do konce ledna. Už nyní ovšem tušíme, že nás čeká kreativní rok 2022.