Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Brno se jako mezinárodní město vyznačuje rozmanitostí a otevřeností k lidem z různých ze­mí, etnických skupin a kultur. Mezi jeho základní rysy patří respekt k odlišnosti, schopnost přijmout nové myšlenky a víra v dialog. Svojí tolerantností přitahuje cizince, kteří se chtějí po­dílet na rozvoji města, a díky promyšlené strategii zajišťuje jejich úspěšnou integraci do místní společnosti. Místní firmy i město samotné mají četné kontakty v cizině, které umějí efektivně přetvořit do konkrétních zlepšení a inovací v rámci produktů, služeb i procesů.

Přínos

„Železný“ zákon zdraví jakéhokoliv ekosystému je jeho diverzita. Rozmanitost Brnu přináší větší schopnost kombinovat staré s novým a reagovat na nové výzvy. Čím otevřenější je mě­sto vnějšímu světu, novým lidem a myšlenkám, tím větší je jeho kreativní dynamičnost. Tak jako v minulosti závisí úspěch brněnských podniků, akademických institucí, veřejných i sou­kromých služeb a taktéž živá a pestrá kultura na bohatých vztazích s cizinou a talentech přicházejících do Brna zvenčí.

Současný stav

23%

Budoucí stav

67%

Ve srovnáníí s ČR žije v Brně nadprůměrný počet cizinců, avšak v porovnání s Prahou a dalšími evropskými metropolemi se jedná o podprůměrný stav. Tomu odpovídá i nižší kvalita infrastruktury podporující začlenění cizinců a jejich rodin.

Garant

Don Sparling

Don Sparling je hlavní konzultant Brno Expat Centre. Narodil se v kanadské Ottawě, vy­studoval anglický jazyk a literaturu na Torontské a Oxfordské univerzitě. Do Československa poprvé přicestoval pár týdnů před 21. srpnem 1968, v březnu 1969 nastoupil jako lektor do brněnské Státní jazykové školy, dále působil na Masarykově univerzitě v Brně (mimo jiné jako ředitel Centra zahraničních studií). Jako manažer vedl několik let Brno Expat Centre, kde stále působí.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Lákat a udržet ve městě talentované cizince všech kategorií

Podíl cizinců žijících v Brně

% populace

7 % (dnes cca 27 000)

20%

Celé město

další Získat a umístit do Brna středně důležitou mezinárodní instituci EU nebo OSN

Počet mezinárodních institucí v Brně

Počet

0

1

celé město a jeho metropolitní oblast

další Posílit systém školství umožňující dětem cizinců studovat na základních a středních státních školách a českým dětem získat vzdělání v cizím jazyce

Počet škol s výukou v češtině, které mají zvláštní program pro integraci dětí cizinců

Počet

2

15

Celé město

Počet škol s dvojjazyčnou výukou (čeština plus cizí jazyk)

Počet

2

6

Celé město

další Zajistit efektivní spolupráci města Brna se zahraničními partnery

Procento aplikací výsledků společných projektů integrovaných do struktury města

% výsledků

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

90 % nebo rostoucí trend, podrobněji bude definováno v návaznosti na současnou hodnotu

celé město a jeho metropolitní oblast

další Vytvořit komplexní systém služeb a mechanismů ve veřejném a soukromém sektoru pro přijímání a integraci cizinců

Fungující systém komplexní péče o cizince

Fungující systém

Dosud ne

Ano

Celé město a jeho metropolitní oblast

další Podpořit přítomnost brněnských firem v zahraničí

Počet poboček v zahraničí

Počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

rostoucí trend, podrobněji bude definováno v návaznosti na současnou hodnotu

Celé město i zahraničí