Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Brno se svými univerzitami, vědecko-výzkumnými kapacitami a množstvím studentů se do roku 2050 postupně rozvinulo ve skutečnou znalostní ekonomiku s významnou pozicí v rám­ci širšího středoevropského regionu. Díky tomuto unikátnímu prostředí firmy cítí, že Brno je to pravé místo pro jejich inovativní produkty a služby. Z Brna se stalo město, ve kterém působí inovativní firmy ze všech oblastí a jejich aktivity pak dále podporují rozvoj mladých kreativních talentů.

Přínos

Brno svojí živoucí a kreativní atmosférou přímo podporuje rozvoj talentu. Brno bude vytvářet různé nástroje, programy a prostory, které umožní obyvatelům města testovat a rozvíjet svoje inovativní nápady. Tyto nápady pak bude možné přetavit v malé a střední podniky na­pojené přímo na odpovídající trhy. Jak bude reputace Brna jako inovativního centra růst, stane se atraktivnějším pro zahraniční kreativce, kteří budou přicházet do Brna. To dále pod­poří známost města.

Současný stav

70%

Budoucí stav

90%

Během posledních deseti let se z Brna stalo významné centrum VVI a velkou výzvou bude tento stav udržet či ještě posílit. Za vzestupem v poslední dekádě stojí masivní financování z různých dotačních a výzkumných grantů. Otázkou ale je, zda bude možné využití tyto zdroje v budoucnu.

Garant

Markus Dettenhofer

Markus Dettenhofer je výkonný ředitel středoevropského technologického institutu CEITEC. V současné době vede výzkumné centrum v České republice, které se zaměřuje na vědy o životě a materiálu, je to zkušený vedoucí projektu v biotechnologickém prostředí. Získal BS z Kalifornské univerzity v Berkeley a doktorát v molekulární virologii a John Hopkins Uni­ver­sity. Vedl postdoktorský výzkum v laboratoři profesora Philipa Ledera na Harvardské lékař­ské fakultě a byl instruktorem genetiky na Harvardu. Mezi jeho specializace patří projektový management, biomedicínský výzkum, vědecké psaní a editace a vedení lidí.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zvýšit aplikovatelnost brněnského výzkumu

Počet prodaných licencí na použití konkrétního výzkumného výstupu

Počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend

celé město

další Posílit atraktivitu výzkumného prostředí v Brně

Počet postgraduálních studentů

Počet

data budou doplněna

rostoucí trend

celé město

Počet zaměstnanců v oblasti VaVaI

Počet

18 537

rostoucí trend

celé město

Procento inovačně neziskových organizací budujících tzv. Science Commons v Brně ze všech neziskových organizacích v Brně

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend

celé město

další Podpořit propojenost a propustnost výzkumného prostředí v Brně

Počet nevědeckých inovátorů (právnických osob, které mají VVI oddělení/pracovníka)

Počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

rostoucí trend

celé město

Počet publikací brněnských výzkumníků v tzv. Tier 1 serveru Web of Science apod.

Počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

rostoucí trend

celé město

Počet vědecko-výzkumných pracovišť zabývajících se středními Technology Readines Level (TRL) v Brně

Počet

0

5

celé město

Počet multisektorových grantů a projektů mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem

Počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

rostoucí trend

celé město

další Posílit mezinárodní atraktivitu výzkumného prostředí v Brně

Počet a procento domácích pracovníků, kteří se vrátili do Brna po zahraniční zkušenosti, která trvala pět a více let

Počet / %

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Počet a procento zahraničních postgraduálních studentů v Brně

Počet / %

data budou doplněna

rostoucí trend

celé město

Počet a procento zahraničních pracovníků s titulem Ph.D. v Brně

Počet / %

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

další Podpořit zralost výzkumného podpůrného prostředí v Brně

Množství výdajů vynaložených na VaVaI inovativními soukromými společnostmi

16 276 mil.

30 000 mil.

celé město