Kontakt-Kontrakt: nástroj k propojování a asistence pro jihomoravské firmy

 

S koronavirovou krizí úzce souvisí krize ekonomická. V dubnu 2020 se český průmysl v meziročním vyjádření propadl o 32,8 %.

Aktuálně je třeba se „poprat“ zejména s narušenými odběratelsko-dodavatelskými vztahy firem.

Právě na tuto situaci reaguje projekt Regionální hospodářské komory Brno „Stálá kooperační a asistenční platforma Kontakt-Kontrakt“, jehož cílem je přímé propojování jihomoravských firem a vědecko-výzkumných kapacit s potenciálními obchodními partnery a navazování nové spolupráce.

Město Brno podpoří tento projekt dvěma miliony korun.

Díky podpoře, kterou schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání 16. června 2020 bude RHK Brno aktivně podporovat více než 500 malých a středních podniků na Jižní Moravě.