When will the children be grown-up, how will the city of Brno work? How transparent and how effective will it be to manage? What will be civil society, local communities or direct participation in decision-making?

Governance

Help us build a long-term view of how the municipal governance should work in the future.

Click the name of the value and read detailed information

Value description

Participující město nepřistupuje k veřejné správě autoritativně, ale naopak dává prostor k určité míře zapojení všem, kteří o něj projeví zájem. Participující město prostřednictvím vstřícné komunikace a naslouchání buduje vzájemnou důvěru jak mezi občany a samosprávou, tak i mezi partnerskými městy, či sousedními regiony. Participující město otevřeně informuje o veřejném dění, nebojí se využít znalosti zástupců univerzit a odborníků z praxe, zjišťuje si názor občanů na důležitá politická rozhodnutí, má zájem o zpětnou vazbu a umožňuje občanům přímo rozhodovat o části prostředků v rámci participativního rozpočtování.

Contribution to the city

Díky jednotnému informačnímu portálu, ve kterém budou přehledně, srozumitelně a strukturovaně prezentovány připravované i realizované záměry města bude zajištěna informovanost veřejnosti, i vstupní prostor pro zapojení do participačních aktivit. Koordinovaným zapojením odborníků z univerzit, praxe i zahraničí a vytvořením prostoru pro odborný dialog bude zajištěno zvýšení kvality výstupů veřejné správy města. Zmíněné změny povedou ke zvýšení kvality života ve městě i spokojenosti obyvatel.

Current status

35%

Future status

75%

Garant

Tomáš Koláčný

Člen Pirátské strany, od roku 2014 zastupitel města Brna, od roku 2016 radní města Brna pro oblast otevřenosti města a participati obyvatel. Vystudoval studijní program Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika se zaměřením na jadernou energetiku na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Od roku 2011 se aktivně věnuje prosazování particippace ve všech patrech veřejné správy, spolu s legislativním týmem Pirátské strany připravuje zákonný rámec pro participativní rozpočtování na obecní úrovni. Na vytváření této hodnoty spolupracovala Simona Škarabelová. Nezávislá konzultantka v oblasti marketingu, fundraisingu, PR a komunikace v neziskovém sektoru. Vystudovala německý jazyk a literaturu a ekonomii na Masarykově univerzitě, kde získala i doktorát z ekonomie. Rok působila na Institutu pro NPO marketing-management na univerzitě ve švýcarském Fribourgu, pět let vedla vnější vztahy ESF MU, stejně jako působila v Radě pro nestátní neziskové organizace pod Úřadem vlády ČR. Problémy z praxe neziskových organizací využívá už 18 let jako odborná asistentka při výuce studentů na Masaykově univerzitě, příležitostně se zapojuje do výzkumu Centra pro výzkum neziskových organizací (na MU), aktivně působí v neziskovém kulturním sektoru (Brno kulturní, z.s). Svou energii aktuálně věnuje nejvíce Nadaci Partnerství, svým studentům na MU a působení v Komisi Rady města Brna pro kulturu.

goalindicatorunitactual valuefuture valueterritorial projection

Is there something wrong? Write us.

write a comment

Citizens' comments on the proposed value


Kateřina Žůrková

7 September 2017
Value description
Zvážit, zda by na portálu neměly být i dotační tituly a dotace z nich poskytnuté žadatelům, aby participují měli přehled, kolik na danou \\\\\\\"komoditu\\\\\\\" jde i mimo participativní rozpočet.
Garant reaction
Omlouváme se, stále čekáme na reakci garanta hodnoty.

Radim Janík

7 September 2017
Value description
Souhlas s připomínkou paní Žůrkové. Do participativního rozpočtu mohou být navrhovány aktivity (projekty), na které již nyní město vynakládá prostředky, přičemž ty mohou být v některých případech dostačující. Rovněž tak může docházet k tomu, že jsou navrhovány projekty či aktivity, které již v Brně existují, ale navrhovatelé o nich neví.
Garant reaction
Omlouváme se, stále čekáme na reakci garanta hodnoty.

Robert Keprt

21 September 2017
Value description
I když se za poslední tři roky hodně věcí změnilo k lepšímu, leccos ustrnulo na papíře. Město by mělo pracovat jako tým - podporovat smysluplně svoje lidi, kteří chtějí vytvářet hodnoty, stavět sny a naplňovat vize. Komunikace v některých geografických částech i strukturách města je dlouhodobě nedostatečná, o názory a zkušenosti odborné veřejnosti je jen omezený zájem. Ne vždy musí mít pravdu člověk ověšený akademickými tituly - ten má jen větší předpoklady.
Garant reaction
Děkujeme za komentář. Přístup města bychom chtěli do budoucna zlepšit právě s pomocí sdílené vize a systematičtější participace obyvatel.