When will the children be grown-up, how will the city of Brno work? How transparent and how effective will it be to manage? What will be civil society, local communities or direct participation in decision-making?

Governance

Help us build a long-term view of how the municipal governance should work in the future.

Click the name of the value and read detailed information

Value description

Brno v roce 2050 hovoří jazykem běžných lidí, nikoliv úřednickým ptydepe. Informace jsou jednoduše dohledatelné a srozumitelné všem. Jsou vždy aktuální, důvěryhodné, poučné, nestranné, jednoduché na pochopení, užitečné a přesné. Brno vytváří taková místa, která zjednodušují občanům dohledatelnost libovolných informací týkajících se města a i přístup ke službám, které město poskytuje. Informační systém měst a jeho organizací je integrovaný na systému eGovernmentu, úkony i komunikace na straně města i občanů probíhají převážně elektronicky. Napříč celým systémem je zajištěna kybernetická bezpečnost.

Contribution to the city

Otevřenost a srozumitelnost správy města bude mít přímý vliv na kvalitu života lidí. Lidé budou vnímat, co se ve městě děje, kam město směřuje a budou vědět proč se tak děje. Tímto dojde k větší angažovanosti občanů do záležitostí města a možnost získání zpětných vazeb nebo podnětů k rozvoji služeb. V rámci elektronizace správy dojde k minimalizaci nutnosti návštěv obyvatel Brna na úřadech a zároveň vytvoření takové podoby služeb, které budou pro obyvatele srozumitelné a jednoduše použitelné. Od takto nastaveného systému efektivní správy lze očekávat zrychlení a zpřehlednění výkonu správy a vysoký přehled o službách, které občan konzumuje nebo může konzumovat a zároveň rychlý přenos informací o nových službách směrem k občanovi. Dojde k zvyšování kvality služeb a tím vzroste spokojenost obyvatel s jejich podobou a fungováním města jako takového.

Current status

38%

Future status

82%

Garant

Luděk Telecký

Ředitel společnosti TECHNISERV IT, spol. r. o., je člen skupiny TECHNISERV Group, působící na trhu již od roku 1991. Skupina působí v České republice, Posku, Slovensku, ale i v Saúdské Arábii, Rusku a Ukrajině. TECHISERV IT se věnuje informačním systémům se zaměřenéím na elektronickou komunikaci a enterprise řešením v oblasti IT. Na nastavení této hodnoty spolupracovali Jan Žák a Jan Řezáč. Jan Žák působí jako lektor na Masarykově univerzitě, kde kromě výuky za pomoci simulačních manažerských her vedu a rozvíjím několik let projekt Meziuniverzitní studentské soutěže (MUNISS), který nyní zapojuje do týmů studenty z MU, Mendelu, VUT a také STUBA z Bratislavy. Týmy zpracovávají pro Magistrát města Brna studie na zadávané problémy. Poslední roky se angažuji i v oblasti Smart city. Aktuálně vedu projekt Brněnská karta, tedy rozvoj e-shopu městských služeb. Na doméně www.brnopas.cz je od ledna 2017 dostupná elektronická šalinkarta, další služby by měly postupně následovat. Zaměřuje se na efektivní využití městských společností pro zabezpečení služeb pro občany a obyvatele. Jan Řezáč je jednatelem společnosti HOUSE OF ŘEZÁČ. Působí jako konzultant webů. Vystudoval Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Napsal první českou knihu o procesu návrhu webu – Web ostrý jako břitva, podle které dnes pracuje většina českých webdesignerů.

goalindicatorunitactual valuefuture valueterritorial projection

Is there something wrong? Write us.

write a comment

Citizens' comments on the proposed value


Jan Bouda

7 September 2017
Value description
Pozor ma mantru kybernetické bezpečnosti. Je bezpochyby důležitá, ale prostředky je třeba vynakládat s rozumem. V souvislosti se zvýšeným důrazem na kybernetickou bezpečnost se stále častěji setkávám se situacemi kdy vláda vydává velké částky peněz komukoliv kdo slíbí pracovat na kybernetické bezpečnosti, bez ohledu na konkrétní způsob vynaložení peněz, jeho účelnost a reálnost. ; Přínos městu: Omezení mrhání penězi.
Garant reaction
S tímto tvrzením nelze než souhlasit. Někdy se skutečně z pojmu „kybernetické bezpečnosti, tzv. KYBE“ stává nástroj pro někdy až nesmyslné mrhání penězi. Nicméně zpravidla se nevyvážený poměr mezi výdaji na bezpečnost a procesně-funkční technologiemi ukazuje jako výdaj, který v konečném důsledku vede k přemíře zabezpečení, což se rovná omezení možností a User Friendly práce uživatele (ať už interního tak i externího – v tomto případě občana). Proto se domnívám a jsou tak definovány cíle této oblasti, že orientace na kvalitu a efektivitu procesů jako prioritu č. 1, je způsob, jak tzv. KYBE používat pouze jako nástroj pro rozumné zabezpečení předmětných navržených procesů.

Tomas Hudec

17 September 2017
Value description
Dobrý den, čekal jsem, že po velkém ohlasu prodeje šalinkaret přes brnopass.cz, bude tento web zásadně rozšířen a přibudou tam další možnosti. Nicméně po roce jsou tam navíc jen odpady. Jinak web brno.cz je hodně obsáhlý, řekl bych až nepřehledný.
Garant reaction
Zcela souhlasím. Součástí práce na úkolech vyplývajících ze Strategie Brno 2050 je postupná digitalizace všech služeb Magistrátu a zároveň zpřehledňování stávajícího ekosystému webů. Další kroky záleží na průběžných rámcových cílech.

Robert Keprt

21 September 2017
Value description
Informace o připravovaných stavebních změnách se k veřejnosti dostanou včas jen náhodně. Jde zejména, i když ne výhradně, o demolice památek, které právně památkami nejsou. Ve chvíli, kdy je vydáno úřední povolení památku zničit, už bývá obvykle pozdě.
Garant reaction
Děkujeme za komentář, tento problém vnímáme, zvláště v situaci, kdy objekt není po právní stránce památkou a zároveň není v majetku města, je však situace velmi komplikovaná.