When will the children be grown-up, how will the city of Brno work? How transparent and how effective will it be to manage? What will be civil society, local communities or direct participation in decision-making?

Governance

Help us build a long-term view of how the municipal governance should work in the future.

Click the name of the value and read detailed information

Value description

Město Brno se v roce 2050 neprofiluje jako funkčně a administrativními hranicemi uzavřená prostorová jednotka, ale jako součást širší metropolitní oblasti. Brno spolupracuje s městy a obcemi v jeho zázemí za účelem koordinovaného a provázaného rozvoje celé Brněnské metropolitní oblasti. Spolupráce je výhodná pro všechny zapojené subjekty. Panuje konsensus, že metropolitní rovina je základním principem tvorby koncepčních dokumentů prostorového (strategického a územního) plánování v rámci celé Brněnské metropolitní oblasti.

Contribution to the city

Provázaný systém vztahů v rámci celé Brněnské metropolitní oblasti (BMO) je katalyzátorem jejího ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti. Díky koordinovanému rozvoji a správě BMO budou uspokojovány rostoucí nároky na kvalitu technické a dopravní infrastruktury, životního prostředí, dostupnost a lokalizaci veřejných služeb, bydlení i podnikání. Tím vzroste kvalita života obyvatel celé Brněnské metropolitní oblasti.

Current status

7.5%

Future status

90%

Garant

Petr Šašinka

Vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce na Magistrátu města Brna. Absolvoval Masarykovu univerzitu, Ekonomicko-správní fakultu, obor Regionální rozvoj a správa - odborně se věnuje v rámci doktorského studia možnostem institucionalizace metropolitních oblastí v ČR na příkladu Brněnské metropolitní oblasti.

goalindicatorunitactual valuefuture valueterritorial projection

Is there something wrong? Write us.

write a comment

Citizens' comments on the proposed value


Tomáš Králíček

7 September 2017
Value description
Jak to bude zaručeno? Respektive, jak je to možné zaručit v průběhu střídání politických elit?
Garant reaction
Děkujeme za Váš dotaz, zaručit to sice není možné, snažíme se ale celý proces přípravy Vize 2050 a jednotlivých hodnot nastavit tak, aby do něj byla zapojena politická reprezentace a její zástupci (jak koalice, tak opozice), spolu se všemi částmi městského ekosystému vč. široké veřejnosti. Změna Vize a jednotlivých hodnot města by pak v budoucnu vyžadovala opakování tohoto procesu tak, aby se ke změnám mohl opět vyjádřit celý ekosystém i široká veřejnost.

Robert Keprt

21 September 2017
Value description
Pokud by místo výrazu \\\"metropolitní oblast\\\" bylo použito jméno Morava, rozuměli bychom všichni.
Garant reaction
Děkujeme za podnět. Přesto si myslím, že rozdíl mezi Brněnskou metropolitní oblastí (BMO) a Moravou je značný. BMO je oblastí přirozeně fungující na denních vazbách (dojížďka, dostupnost), kdežto Morava je historickou, v určitém období i samosprávnou zemí. Právě samospráva a ukotvení v legislativě může být inspirací i pro postavení BMO. Správně naznačujete, že pojem „Brněnská metropolitní oblasti“ zatím není veřejně dostatečně znám a zohledňován. Jedním z cílů nové brněnské strategie je to změnit.