Ve středu 20.6. budou o budoucnosti města Brna v kontextu statutu studentského města respektive města pro mladé, diskutovat v Brně velmi zajímaví řečníci. Podtitul „Studentské město ≠ ohrožení budoucnosti“ předznamenává živou výměnu názorů. Do diskuse se můžete zapojit i Vy vyjádřením svého názoru na internetu. Nebo přijďte na místo a určete výsledek velké debaty odborníků.
Vyberte si jednu z nabízených možností
Chci, aby studenti byli co nejvíce zapojováni do rozvoje města. Přináší nezatížený pohled na řešení problémů města a mají velkou invenci.
Chci, aby do rozvoje města byli zapojeni hlavně odborníci. Studenti nemají dostatečné odborné zkušenosti, aby na jejich doporučeních šel stavět rozvoj města.
Vyberte si jednu z nabízených možností
Chci, aby studentů bylo v Brně co nejvíce, dodává to městu dynamiku a mladého ducha.
Chci, aby město bylo zejména přizpůsobené pro rodiny s dětmi a seniory, to je nejlepší motivací pro studenty ve městě zůstat.
Vyberte si jednu z nabízených možností
Město by mělo dlouhodobě usilovat o pracovní místa pro vysoce kvalifikované odborníky v high-tech oborech a výzkumných centrech.
Město by mělo dlouhodobě usilovat o zaměstnanost v tradičních průmyslech a službách.
Vyberte si jednu z nabízených možností
Chci, aby město aktivně spolupracovalo s univerzitami a výzkumnými a vývojovými centry na využití znalostí pro zvyšování kvality života ve městě.
Chci, aby se město spíše zaměřovalo na infrastrukturu, která je ve městě nedostatečná. Znalosti vědců uvedou do života podnikatelé sami.
Vyberte si jednu z nabízených možností
Chci, aby město aktivně podporovalo lákání českých i zahraničních talentů.
Chci, aby trh sám rozhodl, co je potřeba. Talentů je zde již hodně a studenti mohou uměle navyšovat nezaměstnanost.