Contacts

RESPONSIBLE PERSON

Tomáš Koláčný
Deputy Mayor 
kolacny.tomas@brno.cz, 542 172 031

STRATEGY BRNO 2050

Martina Pacasová
City Strategy Manager
pacasova.martina@brno.cz, 542 172 320

 

ANALYSIS AND DATA

Jan Zvara
Head of the Data, Analysis and Evaluation Department 
zvara.jan@brno.cz, 542 172 204

 

STRATEGY AND CONCEPTION

Jan Holeček
Head of the Strategic Planning Department 
holecek.jan@brno.cz, 542 172 215

 

Address

Brno City Municipality, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785, ID: a7kbrrn