Na rozdíl od územního plánu, který by mělo mít každé město, strategii rozvoje město mít nemusí, není to jeho povinnost. Nechceme, aby se město rozvíjelo jen na základě jednotlivých ad-hoc rozhodnutí. Chceme Brno rozvíjet systematicky, s jasnou vizí jeho budoucnosti, společně s vámi.  

Na základě spolupráce s experty i zapojení vás Brňanů jsme připravili zásadní dokument „Vize města Brna v roce 2050“. Jeho aktualizovanou podobu schválili brněnští zastupitelé v září 2020. 

V zimě jsme podle strategické vize aktualizovali navazující  plán města Brna na příštích 10 let, který zastupitelé města schválili v březnu 2021.Vize rozvoje města tak postupně nabývá konkrétnější tvar. 

Do podzimu 2021 vznikne seznam konkrétních projektů pro nejbližší roky, které se začnou v ulicích Brna postupně zhmotňovat. Aby vize nezůstala jen na papíře, ale  proměnila Brno v sebevědomé město, které nám bude závidět celý svět. Nebo aspoň Evropa.