Nová strategie bude představovat rámec pro další tematické rozvojové dokumenty Brna bezprostředně ovlivňující kvalitu života jeho obyvatel.


 

Během roku 2017 a 2018 Brno postupně připravuje tyto tematické strategie:

Strategie kultury

Nová kulturní strategie je připravována participativním způsobem za účasti široké palety zástupců brněnské kulturní a kreativní sféry (vč. nezřizované scény, komerčních subjektů, vzdělávacích institucí apod.). Z hlediska tematického zaměření obsahuje celou oblast kultury – se zahrnutím zřizované i nezřizované kulturní scény v rámci města Brna, včetně propojení kultury a kreativních průmyslů. Více o přípravě Strategie kultury se dozvíte na http://kulturniparlament.brno.cz/strategicke-planovani-kultury.

 

Koncepce sportu

Nová koncepce sportu je připravována v souladu se strategickými investicemi v oblasti brněnského sportu a novými trendy v této oblasti, včetně nových sportovních odvětví, kterým je potřeba věnovat pozornost. V současnosti probíhá zpracování analytické části.

 

Strategie bydlení

Strategie bydlení položí základ pro systematický rozvoj jednotlivých oblastí bydlení – a to všech typů a forem bydlení, nejen bytového fondu města Brna a jeho městských částí. Přispěje k prosazování dlouhodobých strategických plánů a investic v oblasti bydlení včetně přípravy nových lokalit a projektů. V současnosti probíhá zpracování analytické části.

 

Plán zdraví

Připravovaný plán zdraví se inspiruje koncepčními dokumenty Zdravých měst, bude zahrnovat všechny dosud samostatně řešené oblasti včetně otázky podpory domácích pečovatelů, poskytování dotací či oblasti bezbariérovosti apod. V současnosti probíhá zpracování analytické části.