Až budou děti velké, jak bude město Brno fungovat? Jak transparentně a jak efektivně se bude hospodařit? Jaká bude občanská společnost, místní komunity nebo přímá participace na rozhodování?

Městská správa

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak by městská správa měla v budoucnu fungovat.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

V rámci města Brna a jeho zázemí existuje dlouhodobá shoda na prioritách celé oblasti. Plánování a řízení strategického i územního rozvoje města je srozumitelné, vychází z jasně definovaných potřeb města a jeho obyvatel a zároveň umožňuje pružně reagovat na aktuální vývoj. Město má dlouhodobou strategii rozvoje, kterou naplňuje prostřednictvím dílčích akčních plánů, a metropolitního plánu, sestaveného podle zátěže území. Fungující propojení strategického a územního plánování umožňuje systematicky rozvíjet jasně definované strategické oblasti města. Brno je vnímané v ČR i zahraničí jako skvělé místo k budování kariéry, k životu i dočasnému pobytu, jako centrum znalostního regionu, kde se skvěle daří nadaným lidem, resp. tvorbě, vědě a výzkumu.

Přínos

Jasné strategické a územní plánování dodává jistotu všem partnerům a umožňuje vytváření kompaktního vyváženého města. Jasná strategie města a jeho vysoká reputace vede ke zvýšení přílivu investorů, kreativců i cestovního ruchu v rámci města a regionu. Město přitahuje byznys, investice a kreativcem což přináší městu zvýšený zájem o bydlení a ubytování, studium a pracovní kariéru a vede k dalšímu rozvoji služeb i infrastruktury. Brno může díky pružnému plánování flexibilně reagovat na potřeby rostoucí atraktivity města (zabraňuje výkyvům cen např. v bydlení, umožňuje udržovat dostupné ceny služeb, a zároveň být odolné vůči změnám klimatu, energetických extrémům apod.

Současný stav

54%

Budoucí stav

86%

Brno je dlouhodobě vnímáno jako město s mnoha názory na klíčové věci, aktéři spolu nejsou schopni efektivně komunikovat a mnoho sporů týkajících se rozvoje skončí u soudu.

Garant

Petr Kunc

Petr Kunc je autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. Majitel dvou projekčních kanceláří. V současné době vykonává funkci místostarosty MČ Brno-Židenice s úkoly v oblasti územního plánování, dopravy a životního prostředí. Strategické řízení značky pak garantuje Jana Janulíková, která se profiluje jako specialistka v oblasti marketingu kultury, umění, kreativního průmyslu a destinace. Zabývá se zejména managementem, marketingovou komunikací, projektovým řízením a řízením lidských zdrojů. Působí jako externí pedagog marketingu na HF JAMU v Brně. Téměř deset let působila v Národním divadle Brno. Je jednou ze zakladatelek sdružení Opera na cestách. Od dubna 2015 je ředitelkou TIC Brno.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zajistit shodu nad dlouhodobým směřováním města a metropolitní oblasti (efektivně plánovat na základě dlouhodobé strategie naplňované městem a jeho společnostmi a územně plánovací dokumentace, respektované v rámci celé metropolitní oblasti)

Schválená strategie Brno 2050 s aktuálním akčním plánem

počet

0

1

Schválený platný metropolitní plán

počet

0

1

Sociologické šetření - souhlas s výrokem V Brně se umí lidé mezi sebou dobře domluvit

koeficient

2,28 (2017)

1

Sociologické šetření - souhlas s výrokem Brno se v oblasti výstavby harmonicky rozvíjí.

koeficient

2,3 (2017)

1

další Koncentrovat investice do strategických rozvojových oblastí města a realizovat aktivní majetkovou politiku města

Podíl kapitálových výdajů v rámci rozpočtu města

%

rostoucí trend

Podíl objemu investic do prioritních rozvojových oblastí v rámci rozpočtu města

%

rostoucí trend

další Vytvořit udržitelný a funkční systém strategického řízení značky města a regionu založený na moderních principech content marketingu, resp. city identity

Image města z vnitřního pohledu

souhrnný indikátor

1,94 (2017)

1

celé město

Image města z vnějšího pohledu

souhrnný indikátor

1,88 (2017)

1

celá ČR

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Radim Janík

7.9.2017
Popis hodnoty
„Působit na angažovanost obyvatel…“ Pro dosažení tohoto cíle je nutné adekvátně plánovací procesy zabezpečit – především po stránce personální. V případě procesu Komunitního plánování sociálních služeb tomu tak v Brně dlouhodobě není. Obdobně platí i pro další stanovený cíl „Usilovat u obyvatel o spokojenost s možnostmi …“.
Reakce garanta
Děkujeme za Vaši praktickou poznámku, personální náročnosti participace jsme si vědomi a budeme se jí věnovat při formulování konkrétních opatření a prvního akčního plánu do roku 2020. Rádi vyjdeme z Vašich praktických zkušeností při Komunitním plánování sociálních služeb.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Mívám pocit, že jedinou vizí, kterou město má, je vize peněz. Kdo maže, ten jede. Ať už jde o dotace, nebo soukromé investice. V Kohoutovicích nedávno postavili nový Lídl. Na jedné straně je příjemné, že se zvýšila nabídka služeb, ale na druhé straně této stavbě nepředcházela, pokud vím, žádná diskuse s veřejností o tom, co v městské části opravdu potřebujeme a bez čeho se dokážeme obejít. Prostory pro kulturu tu nejsou vůbec (jen pobočka Knihovny Jiřího Mahena, kterou před lety vystěhovali do náhradních prostor, aby Albert mohl rozšířit provozovnu), z vyhlídkové kavárny Grand Prix jsou kanceláře, kam se veřejnost nedostane, místní výtvarní umělci nemají vystavovat kde, koncerty lze pořádat jen pod širým nebem. Jedno z posledních zastavěných míst zmizelo. Novou stavbu hned tak bourat nikdo nebude. Obávám se, že podobné to je nejen v Kohoutovicích.
Reakce garanta
Děkujeme za komentář. Přístup města bychom chtěli do budoucna zlepšit právě s pomocí sdílené vize a systematičtější participace obyvatel.