Zdroje

Prostupné město

hodnota fotka

Popis hodnoty

Brno, jako prostupné město, nabízí díky efektivně řízenému a provázanému systému dopravy, rychlý a jednoduchý pohyb po městě a jeho okolí, bez ohledu na výběr dopravního prostředku. Brno jako prostupné město je také městem otevřeným. Areály, veřejná prostranství, budovy i prostředky veřejné dopravy a přístupy k nim jsou navrhovány tak, aby nepředstavovaly pro pohyb po městě bariéru, ani věk či hendikep tak nejsou v Brně důvodem pro omezení pohybu obyvatel města.

Přínos městu

Plynulý a rychlý pohyb, který prostupné město umožňuje, usnadňuje obyvatelům města cestování a přepravu zboží, zároveň také zkracuje dobu, kterou přepravou tráví. Efektivní systém dopravy je vybudován tak, že umožňuje jednoduchý přestup mezi dopravními prostředky, což snižuje dopravní zácpy, zkracuje dobu cest. To vše přináší nejen zlepšení životního prostředí, ale také pozitivní ekonomické efekty související s úsporou času. Prostupné město také odstraňuje bariéry, otevíráním uzavřených areálů, vytvářením bezbariérových prostor či přístupů zlepšuje podmínky pohyb všech obyvatel města.

Garant

Iva Machalová

Vedoucí referátu městské mobility na Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Vystudovala geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Na Magistrátě města Brna působí od roku 2004 (v minulosti jako manažerka několika EU projektů) a zaměřuje se především na plánování v oblasti dopravy a přípravu Plánu udržitelné městské mobility pro Brno.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Zvýšit prostupnost a přístupnost území

Podíl bezbariérových prostor a budov

%

Rozsah zklidněných zón (zóna 30, obytná oblast)

Podíl zastávek VHD a přestupních uzlů s bezbariérovým řešením

%

Podíl pěších tras s bezbariérovým řešením

%

Cestovní doba pro jednotlivé dopravní módy

min

další Zvýšit plynulost dopravy

Časové ztráty způsobené kongescí

%

27 %

Cestovní doba

%

Využití parkovišť P+R

10 %

80 %

Počet parkovišť P+R

1

20

Brno a BMO

další Zvýšit cestovní rychlosti a dostupnosti veřejné dopravy v Brně a BMO

Průměrná cestovní rychlost

km/hod

Podíl bezbariérových vozidel VHD

%

66 % (511/778)

95 %

Počet/podíl křižovatek s preferencí VHD

%

56 % (84/151)

80 %

další Zvýšit informační prostupnost města

Připomínky občanů k navržené hodnotě


rocky

2017-07-04
Popis hodnoty
hlavne proboha dostavet okruh a opravit a zpruchodnit silnice ve meste, at to stoji, co to stoji. je to naprosta ostuda, kdyz se podivame na jine evropske metropole. na silnicni doprave neni ve 21. stoleti co vymyslet - technologie existuje, dopravni experty mame, stavebnich firem je taky dost, tak to sakra zafinancujme, at se tu zije lip. vsechno se razem zefektivni, lidi stravi cestovanim mene casu a budou se moct venovat rozumnejsim vecem.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Pavel Boucník

2017-07-06
Popis hodnoty
Prostupné město: vymanit město Brno ze sevření železničních náspů. Na mnoha místech malé "tunýlky" kam se stěží vejdou dvě auta. Malá podjezdová výška. Náspy jako bariera města. např. podjezd MMO Poříčí & Opuštěná, Kšírová ...
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Prostupnost města nejen pro auta, veřejnou dopravu, ale i pro lidi
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.