Zdroje

Město s efektivní a udržitelnou mobilitou

hodnota fotka

Popis hodnoty

Brno je město s udržitelnou mobilitou. Kvalitní, spolehlivá a ekologická veřejná doprava je hlavním systémem, který obyvatelé města i jeho okolí volí při svých cestách. Snadně a rychle se však ke svému cíli dostanou, ať zvolí jakýkoliv dopravní prostředek. Díky integrovanému dopravnímu plánování, využití inovativních přístupů pro řízení mobility a také díky zapojení obyvatel Brna do plánování mobility, je Brno město krátkých vzdáleností s efektivním systémem mobility, který jeho uživatelům nabízí řešení, odpovídající jejich požadavkům. Principy udržitelné a efektivní mobility jsou aplikovány i na přepravu zboží. Díky těmto změnám je tak město Brno v roce 2050 místem se zdravým a příjemným prostředím pro život.

Přínos městu

Udržitelná mobilita přináší městu především zlepšení životního prostředí a příjemné a kvalitní veřejné prostory. Efektivní mobilita nabízí obyvatelům města komplexní dopravní systém s jednoduchou volbou, která nejvíce odpovídá jejich požadavkům, a umožňuje dosáhnout cíle jejich cest snadno a rychle, bez zbytečných časových i ekonomických ztrát. Efektivně je využita také energie v dopravě, čímž dochází nejen k úsporám, ale také snížení negativních vlivů dopravy na prostředí města a jeho obyvatele.

Garant

Iva Machalová

Vedoucí referátu městské mobility na Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Vystudovala geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Na Magistrátě města Brna působí od roku 2004 (v minulosti jako manažerka několika EU projektů) a zaměřuje se především na plánování v oblasti dopravy a přípravu Plánu udržitelné městské mobility pro Brno.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Zvýšit atraktivitu veřejné dopravy pro cestování ve městě a jeho okolí, rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro cyklistickou a pěší dopravu a zvýšit tak využití udržitelných druhů dopravy (veřejná, pěší a cyklistická doprava)

Spokojenost obyvatel s infrastrukturou pro pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu

%

81 % obyvatel spokojeno s podmínkami pro pěší pohyb, 33 % obyvatel spokojeno s podmínkami pro cyklodopravu, spokojenost obyvatel s veřejnou dopravou: 82 %

nemá (respektive bude zjišťován v celém městě)

Dělba přepravní práce

podíl počtu cest/přepravní výkon na celkovém objemu (%)

53% (VHD); 6 % (pěší doprava), 2 % (cyklistická doprava), 39 % (IAD) (pozn.: údaje z roku 2014)

56% (VHD); 12 % (pěší doprava), 12 % (cyklistická doprava), 20 % (IAD)

nemá (respektive bude zjišťován v celém městě)

Stupeň automobilizace

počet osobních automobilů na 1000 obyvatel

484

350

další Vytvořit město krátkých vzdáleností s efektivním systémem dopravy a snížit tak negativní vlivy dopravy a energetickou náročnost dopravy

Kvalita ovzduší (prachové částice, NOx, benzo(a)pyren)

Rozsah nízkoemisní zóny

m2

0

Náklady na provoz VHD

mil Kč

2644

Podíl populace vystavené hluku >55 dB

%

21,7

Průměrná délka cesty za službami

km

nákup (6 km), lékař (6,4 km), vzdělávání (6,8 km), úřad/pošta/banka (6,5 km)

Podíl ekologických vozidel/celkový počet vozidel ve veřejné dopravě

33 % (100/302)

100 %

další Snížit intenzitu dopravy v centrální části města a mimo rezidentní území; zavedení city logistiky

počet komerčních aktivit zapojených do systému citylogistiky

%

0

80 %

podíl tranzitní dopravy v rezidentních územích

%

Počet dopravních nehod

počet

2515

podíl tranzitní dopravy v centrální části města

%

další Využít sdílených dopravních řešení (bikesharing, carsharing)

Počet uživatelů bikesharing

počet

nemá (respektive bude zjišťován v celém městě)

Počet uživatelů carsharingu

počet

nemá (respektive bude zjišťován v celém městě)

další Zavést komplexní plánování dopravy zaměstnanců a návštěvníků velkých podniků a institucí včetně záměrů generujících dopravu

Počet podniků a insitucí / zaměstnanců/ s firemním plánem mobility

počet

2

70

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Stanislav Panschab

2017-06-13
Popis hodnoty
Brněnské ulice, ve kterých jezdí městská hromadná doprava jsou koncipované z období 19. století, kdy ještě neexistovala nynější hustota provozu. Poptávkový systém zrychlení průjezdu křižovatkami pro MHD je nepostačující.Ideálním řešením zejména tramvajového provozu, který je páteří městské dopravy, je zvýšení segregace od okolní dopravy.. Tam, kde to není možné (např. z důvodu šířky ulice), výrazně omezit nebo zcela vyloučit individuální dopravu. Jako příklad bych uvedl ulici Pekařskou.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Jan Bouda

2017-06-29
Popis hodnoty
Nezapomínat ale, prosím, ani na segwaye, elektrokola (elektro-koloběžky), elektroskůtry. Do města také patří autodoprava a motocykly, cílem by měla být podpora alternativních prostředků, ne potírání autodopravy.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Vyváženost podpory dopravních prostředků umožní volby konkrétního dopravního prostředku podle účelu a situace - časové omezení, větší náklad, počasí, ...
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Eva P. Danková

2017-06-30
Popis hodnoty
MHD bude 100%-ně bezbariérová - vozy i zastávky (vzájemně kompatibilní)
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Dojde ke zlepšení dostupnosti služby MHD pro imobilní a straší občany a také rodiče s kočárky a malými dětmi. Pokud budou zastávky kompatibilní s vozy MHD (aby nástup a výstup byl opravdu bezbariérový), zlepší se i rychlost a plynulost obsluhy ve stanicích.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Petr Štráfelda

2017-07-06
Popis hodnoty
Ve vizi chybí výstavba metra.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Zatraktivnění a zefektivnění městské hromadné dopravy.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Pavel Bártek

2017-07-23
Popis hodnoty
Brno je město s neudržitelnou mobilitou a katastrofální kulturou cestování v prostředcích městské hromadné dopravy. Je nevyhnutelné to změnit a dostat cestování prostředky hromadné dopravy ma úroveň alespoň Německa.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Ochota obyvatel preferovat městskou hromadnou dopravu před individuální.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Cíle
Zvýšit pohodlnost, kulturnost a tím i použitelnost a atraktivitu prostředků povrchopvé městské hromadné dopravy dodržením pravidla max. 50% obsazenosti spojů i ve špičce.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Indikátory
Spokojenost obyvatel s hromadnou dopravou, zvyšování podílu obyvatel přepravujících se MHD a preferujících MHD před individuální dopravou.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Jednotky
poměr obyvatel přepravující se MHD a induviduálně
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Pavel Bártek

2017-07-23
Popis hodnoty
Brno je město s neudržitelnou mobilitou a katastrofální kulturou cestování v prostředcích městské hromadné dopravy. Je nevyhnutelné to změnit a dostat cestování prostředky hromadné dopravy na úroveň alespoň Německa.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Ochota obyvatel preferovat městskou hromadnou dopravu před individuální.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Cíle
Zavedení klimatizovaných prostředků povrchové hromadné dopravy po vzoru Německa, Basileje, apod.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Indikátory
Počet klimatizovaných vozidel MHD (tramvaj, autobus, trolejbus) s případným zatmavením skel.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Jednotky
% z celkového počtu
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Současné hodnoty
0%
Budoucí hodnoty
100%
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Pavel Bártek

2017-07-23
Popis hodnoty
Brno je město s neudržitelnou mobilitou a katastrofální kulturou cestování v prostředcích městské hromadné dopravy, kde často hrozí nákaza infekčními nemocemi. Je nevyhnutelné to změnit a dostat cestování prostředky hromadné dopravy na úroveň alespoň Německa. Vozidla MHD zejména v nočních a ranních hodinách slouží jako noclehárna bezdomovců, kteří mají vozidla MHD jako noclehárnu, kde pouze zapáchají, zanechávají výměšky a podhoubí pro infekční nemoci typu žloutenka a to vše za netečnosti řidičů
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Ochota obyvatel preferovat městskou hromadnou dopravu před individuální.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Cíle
Dosáhnout důsledného potírání přepravy pasažérů porušujících přepravní řád.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Indikátory
1. Spokojenost osob přepravovaných MHD za smysluplným cílem (na vlak, do zaměstnání, apod.). 2. Snížení počtu osob, nakažených infekční nemocí v měste Brně. 3. Zvýšení reputace města Brna a odstranění nálepky města Brna jako města špinavých rukou.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Jednotky
Počet řešených osob porušujících přerpavní řád v %.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Současné hodnoty
1%
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Budoucí hodnoty
100%
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Ondřej Pasch

2017-07-27
Cíle
S kvalitní veřejnou dopravou musí jít ruku v ruce možnost na takovouto dopravu přestoupit bez bariér a v co nejkratším čase. Brnu chybí velká odstavná parkoviště na periferii, která by umožnila uzavřít širší centrum dopravě automobilové. Výsledkem je odhlučněné, bezpečné a čisté cetrum města, kde je prostor pro cyklisty, chodce a různé další pomalé alternativní způsoby dopravy (skateboardy, různá přesouvadla)

Dominik Heger

2017-07-27
Popis hodnoty
Každodenní doprava Jsem nadšen z nastíněných vizí a děkuji za tuto iniciativu, dodávám několik praktických postřehů. Silně inspirativní mě přijde fungování měst jihozápadních sousedů – preference chůze a kola jako běžného dopravního prostředku k dopravě je tam nutností, protože to je nejrychlejší. Současně použití automobilu nenese symbol vyššího společenského statutu – což mě přijde je náš brněnský problém. Cyklostezky by mohly být mimoúrovňové – podjezdy a nadjezdy nad silnicemi.
Přínos městu
Působení městských spalin na lidský organismus se těžko prokazuje exaktně, a tak nezbývá než věřit intuici: opravdu nejsme ochotni vyměnit rakoviny, alergie a astmata za chůzi, jízdu na kole či četbu v MHD? Vypadá, že lokální znečištění hraje významnější roli, než se myslelo (např. https://www.nature.com/articles/s41598-017-02699-9.pdf).

Dominik Heger

2017-07-27
Popis hodnoty
Funkce tlačítka pro chodce v křižovatkách je v Brně oprati západu rozdílná – v Brně znamená, že až doběhne cyklus chodec dostane zelenou, na západě, že chodec dostane zelenou do 10 vteřin. Prostory pod nádržím by se daly dobře používat k parkování kol.
Přínos městu
Preference bez-spalinové dopravy - zdravější město.

Dominik Heger

2017-07-27
Popis hodnoty
MHD Brno Pro dojíždějící motoristy by bylo vhodné vybudovat záchytná parkoviště mimo město. Mohla by být MHD zdarma (či alespoň levnější i pro šesti člennou rodinu než doprava autem)? Zrychlování a zpomalování v prostředcích MHD v Brně je výrazně ostřejší než jsem zažil jinde – plynulejší jízda opravdu přináší významnou pohodu. Postavení řidičů MHD je žalostné (ve Francii by byly stávky 2x týdně) – velmi mě překvapily jejich pracovní podmínky – měly by být obecně známy, aby se mohly zlepšit.
Přínos městu
Lepší funkce MHD.

Roman Zavadil

2017-07-28
Popis hodnoty
Hotový současný VMO.Navržený skutečný okruh kolem města, který bude rovněž hotový.Vysoká kvalita současných cest ve městě. rozšíření hromadné dopravy, jejíž kapacita je rovněž na hraně.Jelikož Brno není schopné mít územní plán a nabídnout tak lidem stavební parcely, respektive stavějící developery, toto suplují města a obce v okolí, čímž se dále doprava zhoršuje. U hromadné dopravy tak narážím např. na realizaci \\\"rychlé dráhy\\\", o které jsem již někde četl a jenž měla vést z Tišnova do Slavkova.
Přínos městu
Lepší životní prostředí, méně exhalací ve městě, méně aut v centru města.

Jan Váňa

2017-07-29
Popis hodnoty
MĚSTO JE PRO LIDI - NE PRO AUTA
Přínos městu
MHD např. funguje v Brně, nikdy jsem si nestěžoval na nedostatek zeleně, rovněž centrum a kulturní vyžití v něm je stále relativně atraktivní. Rok od roku mám ale pocit, že je město méně a méně přívětivé pro cestování pěšky. Jde o nejpřirozenější způsob dopravy a součást zdravého životního stylu. Řada semaforů je uzpůsobená pro auta, takže polovinu ranní cesty do práce strávím čekáním. Auta často nedávají přednost, protože se to od nich nevynucuje. Auta mají zůstat na periferii a lidi ve městě.

Hana Chalupská

2017-07-30
Územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.