Městská správa

Město s dobrým jménem

hodnota fotka

Popis hodnoty

Město vnímané v ČR i zahr. jako skvělé místo k budování kariéry, k životu i dočasnému pobytu. Město přitahuje byznys, investice a kreativce. Město je významně vnímáno jako centrum znalostního regionu, kde se skvěle daří nadaným lidem, resp. tvorbě, vědě a výzkumu. Ve městě se významně podporují kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity, které poskytují vysoký standard trávení volného času. Komunikují se autenticita města, pohostinnost a neformální atmosféra (nikdo se zde necítí být cizincem).

Přínos městu

Vysoká reputace přinese městu zvýšený zájem o bydlení a ubytování, studium a pracovní kariéru. Podpoří rozvoj sektoru služeb, rozvoj infrastruktury a povede ke zvýšení cestovního ruchu do města a regionu a k dalšímu přílivu kreativců. Zvýší se příliv investorů. Obyvatelé, studenti, experti a návštěvníci mohou využívat zvýšenou kvalitu služeb.

Garant

Jana Janulíková

Jana Janulíková se profiluje jako specialistka v oblasti marketingu kultury, umění, kreativního průmyslu a destinace. Zabývá se zejména managementem, marketingovou komunikací, projektovým řízením a řízením lidských zdrojů. Působí jako externí pedagog marketingu na HF JAMU v Brně. Téměř deset let působila v Národním divadle Brno. Je jednou ze zakladatelek sdružení Opera na cestách. Od dubna 2015 je ředitelkou TIC Brno.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Vytvořit udržitelný a funkční systém strategického řízení značky města (a regionu) založený na moderních principech content marketingu, resp. city identity,včetně odpovídajícího financování

Existence společného marketingového strategického dokumentu a jeho akčních plánů

%

60

100

neomezen

další Vytvořit závazný systém podpory projektů ze strany města založený na věcných parametrech (“top” projekty, soustředit se na priority, netříštit prostředky na neviditelnou podporu řady projektů)

Závazný systém podpory projektů s věcnými parametry hodnocení vycházejícími ze strategických priorit města

%

30

100

neomezen

další Vytvořit efektivní platformy pro skutečné spolupráce v marketingu města (kreativci, univerzity, podnikatelé) při tvorbě atraktivního a autentického obsahu a při jeho distribuci

Počet uskutečněných zapojení lokálních subjektů z daných oblastí

%

30

100

neomezen

další Vytvořit dlouhodobě funkční systém společného marketingu města a regionu a využít synergie (dle úspěšných vzorů ze zahraničí)

Funkční pracovní platforma pro koordinaci marketingových aktivit (na úrovni sladění strategií, nikoliv hlouběji)

%

20

100

neomezen