Městská správa

Město otevřené v oblasti dat

hodnota fotka

Popis hodnoty

Otevřená data jsou obnovitelným palivem digitální ekonomiky, jehož těžba město nestojí takřka nic. Brno dává k dispozici všechna data, která má, s výjimkou situací, kde musí chránit soukromí, které má nad otevřeností navrch. Uvědomuje si, že bez kontextu může být nesnadné otevřená data interpretovat. Proto zveřejňuje nejen surová data, ale i jejich popis, včetně popisu základních souvislostí, které mezi jednotlivými datovými sadami panují.

Přínos městu

Díky datům mohou občané, firmy a jejich zákazníci, i město a jeho úředníci činit informovanější rozhodnutí. Tím, že dáme data volně k dispozici veřejnosti i firmám podpoříme rozvoj neziskových i komerčních služeb a aplikací, které usnadní život všem ve městě. Nezapomínáme ale ani na roli otevřených dat ve výzkumu a vývoji, jejichž podpora je pro město klíčová. Zejména strojové učení a rozvoj umělé inteligence nás může v krátkém časovém horizontu posunout dál, než si nyní dokážeme představit.

Garant

Jiří Ulip

Překladatel. Člen Pirátské strany, působil v pozici radního města Brna pro informatiku a otevřenost radnice. Absolvoval anglistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poté se věnoval překladatelství. Od roku 2006 pracuje ve firmě Moravia IT a.s. na různých pozicích (projektový manažer, architekt zákaznických řešení, manažer nových technologií). Krom manželky, práce a počítačových her jsou jeho oblíbenou činností datové transformace.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Tvorba otevřených dat je součástí všech datových procesů města i městských firem. Veškerá data jsou katalogizována, otevřená data pak i zveřejňována.

Ke kolika jiným datovým sadám je každá datová sada prolinkovaná?

číslo

0

>90

Veřejně přístupné (API, web) úložiště otevřených dat s možností přístupu přímo k datovým strukturám, ale i s možností exportu do souboru. Možnost hlášení chyb. Měření použití.

Ano / ne

ne

ano

Veřejně přístupný (API, web) katalog všech datových sad s indikací otevřených datových sad (a s odkazem do úložiště). Hlášení chyb. Žádosti o zveřejnění či rozšíření datové sady.

Ano / ne

ne

ano

Kolik procent z datových sad, které by bylo možno zveřejnit, je zveřejněno?

%

4

100

Město, každá jeho složka i každá jím zřizovaná, vlastněná či spoluvastněná, organizace se řídí směrnicí popisující publikaci otevřených dat

%

0

100

Počet nových datových sad ročně

číslo/rok

30

2000

Kolik procent z celkového počtu existujících datových sad je zaneseno v katalogu?

%

0

100

další Aplikace a služby postavené nad otevřenými daty

Počet odborných/vědeckých pracích založených na brněnských otevřených datech/rok

číslo/rok

0

200

Portál popisující všechny služby a aplikace využívající otevřená data města s odkazy na použité datové sady. Autoři mají možnost registrovat své služby a aplikace (prolinkování s tržišti aplikací). Uživatelé mají možnost hodnotit.

Ano / ne

ne

ano

Počet nových/výrazně upravených aplikací a služeb využívajích městská otevřená data / rok.

číslo/rok

4

600

Počet uživatelů aplikace/služby v dané cílové skupině (podle typu aplikace/služby vztaženo k počtu obyvatel, lidí zdržující se v Brně, uživatelům MHD, počtu turistů, ...)

%

80

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Ondřej Profant

2017-07-31
Indikátory
je to dobré. Jen pár připomínek: V indikátorech bych přidal \"počet rozšířených datových sad\", jelikož po chvíli budete mít hodně sad, ale bude chtít zlepšovat jejich kvalitu. Neměli by mít indikátory váhu? Obecně bych více zdůraznil princip, že město samo má otevřená data používat. Např. že nesmí vzniknout mob. aplikace, která využívá něco jiného než otevřená data apod.